Get Adobe Flash player

Sønderborg Marineforening

- en aktiv forening med 58 medlemmer
- en forening med en høj mødeprocent.
- nye medlemmer kommer til.
 
 
 
Få mere at vide om foreningen
- klik ind på de enkelte punkter
  øverst på denne side.
 
Benyt gæstebogen i højre side øverst her på forsiden.
Skriv hvad der falder dig ind
 
 

Historiespalten

 
Klik på
                 "Medlem" 
klik derefter på
           "En god historie"
og læs straks de 20 historier
 
Nyeste historie:
... historien bag baren
 
 
Historier fortalt af medlemmerne
___________________________________

KORT NYT

 
  Siden er senest opdateret    
          lørdag 27. maj kl. 14:13             
 ______________________________________
 
HUSK AT!
- melde dig.
 
Til pinsemorgen i Marinestuen.
Tilmeldingsliste er ophængt i
Marinestuen.
Tilmelding kan også foretages
direkte til bestyrelsesmedlem
J.W. Kiølseth.
___________________________________________
 
Ny chef for Marinestaben
 
Flotilleadmiral Torben Mikkelsen ud-
nævnes til kontradmiral og tiltræder
som chef for Marinestaben I Værns-
fælles Forsvarskommando 1. juni
2017.
Torben Mikkelsen er 54 år og kom-
fra en stilling som chef for Søvær-
nets Taktiske stab.
________________________________________
 
 
 
Løbere på besøg i Marinestuen
 
Gæster på besøg onsdag 17. maj.
 
De 45 gæster blev beværtet med Ringrider-
pølser fra Feltkabyssen, ja hele 86 af slag-
sen (To mere end ved forrige besøg).
 
Det blev en hyggelig aften hvor der også
blev tid til en god snak, samt indtagelse
af forfriskninger (antal kendt af red.).
_______________________________________
 
 
 
Byggeriet påbegyndes
Tirsdag 30. maj 2017 kl. 0900
 
Med Byggeformand Iver Juhl i spidsen mø-
des der til byggemøde nr 2 i Marinestuen
Verdens Ende 16.
 
Der indledes med en kop kaffe og et rund-
stykke hvorefter vi går igang under ledelse
af Iver Juhl.
 
Arbejdet gælder udskiftning af de meget
skadede ydervægge - skadet af ælde.
 
Mød op og vær med til at vedligeholde Din
Marinestue.
_______________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark