Medlem / Havfruerne

Havfruerne

Klokken blev mange
- inden Havfruerne drog hjem.
 
Tekst og foto L. Larsen, 10. november 2017
 
Fødselsdagen blev fejret med maner, i Marinestuen på Verdens Ende 16 her i Sønderborg, og tæt på midnat blev der slukket og lukket. Ja klokken blev 23:56 før de sidste rømmede stuen.
 
Som det ses herunder så var bordene klar til festlighedernes indledning. John Schmidt sørgede for at rødvin og andesteg kom på bordene, og der blev spist godt forlyder det fra troværdig kilde.
 
... der var, som øverste billede viser, rødvin nok!
 
________________________________________________________________________
Sanktioner indført
- lørdag 8. april med øjeblikkelig virkning.
 
Flere var af den mening at der blev bandet for meget ved havfruernes lørdagsmøder. Med øjeblikkelig virkning blev der gjort noget ved det - en bødekasse blev indført.
 
Den er nu obligatorisk, og da bødekassen blev gjort op kl. 1200 var der kommet 90 kr. i kassen.
 
Om banderiet hører op - ja, det må tiden vise. Et er sikkert det giver kroner i kassen hvis det fortsætter.
 
I gennemsnit kr. 360 pr. måned ganget op bliver det bliver knapt kr. 3000 ved årsskiftet - SÅDAN!
 
 
 
Havfruernes udflugt til Glücksborg
Med bil og skib, samt en kort marchtur lykkedes det at gennemføre efterårets tur.
 
Tekst L. Larsen
Foto: Havfruernes fototjeneste
 
Ca. 1615 var alle hjemme igen efter årets tur der var påbegyndt 7 timer tidligere med kaffe og småkager i Marinestuen.
Indledende transport i private automobiler endte i Flensborg, hvor Havfruerne planmæssigt gik ombord på M/S Viking.
 
Efter sejladsen på Flensborg fjord gik selskabet fra borde, og kort efter var de bænket på restaurant Felix ved det runde bord, der godt kunne lede tankerne hen på Sundhalle-bordet i Marinestuen.
 
Her indtog Havfruerne frokosten og der var enighed om at endnu en god oplevelse havde set dagens lys. Forplejningen på restauranten var der absolut intet at udsætte på.
 
Prisen på i gennemsnit 200 kr. pr. person var der heller ikke noget at udsætte på. Ja, det må siges at være billigt - set i forhold til at gå på restaurant i Danmark.
 
 
Se billedrapportagen herunder:
 
 
_____________________________________________
 
De indledende manøvrer blev gennemført ved langbordet over en forfriskning.
Havfruer til kur
Stort fremmøde da der blev indkaldt til Nytårskur 2016 i Marinestuen i Sønderborg.
 
Tekst L. Larsen, fredag 15. januar 2016
Foto L. Larsen & L.P.B. Larsen
 
Det var et krav at være iført hat - et krav som blev fulgt.
 
Alle bænket ved det dækkede bord. Formanden indleder med den traditionale tale inden aftenens tjener John Schmidt svang fadene med stjerneskud med en hastighed der kunne gøre enhver misundelig.
 
Der rafles om de mange pakker som var befalet medbragt til nytårskuren.
 
Omsider nåede selskabet frem til ostebordet der rummede oste af enhver art - nydelig anrettet.
 
Der var god stemning ved kur bordet, selv om formanden her ser noget bekymret ud - skyldes måske det voldsomme skyderi ved bordet.
 
Aftenens tjener John Schmidt ses her i centrum af selskabet i samtale med flere af Havfruerne.
 
Glade smil over hele linien, selv om det kunne knibe med at få udsyn for de lavthængende zerpentiner.
 
Ja, man kan hurtigt komme galt afsted, hvilket skete for aftenens tjener John Schmidt.
Proptrækkeren smuttede lige ind i den ene finger, hvilket afstedkom frit løb for hr. Schmidts beholdning af blod. Så vidt vides kommer han fra uheldet uden varige men - bekymret så han dog ud da blodet flød fra fingeren.
Flere flasker vin voldte problemer og tjener Schmidt måtte erkende, at man ikke kan åbne en flaske vin med en proptrækker når vinflasken er forsynet med et metal skruelåg.
- det kunne ikke lade sig gøre selv om han bankede ihærdigt på proptrækkeren og højlydt kom med mange forbandelser.
___________________________________________________
 
Havfruerne tager til udlandet
Der er godt og vel en måned til de i samlet flok rejser udenlands af kortere varighed.
 
Turen går til Nordtyskland og datoen er 24. august i det herrens år 2015.
 
Mødested: Marinestuen, Verdens Ende 16.
Mødetidspunkt: Mandag 24. august 0930
Afgang mod syd: Mandag 24. august 1000
 
Prisen er: kr. 120,-
...som dækker følgende:
- Kørsel frem og tilbage i privat automobil
- Parkering
- Sejlads med M/S Viking
 
Efter det maritime indlæg spiser vi frokost på Restaurant Piet Henningsen.
- For egen regning
 
Efter forplejningen bliver der rig mulighed for at udforske Flensborg inden der sluttes af med kaffe i Flensborg Galleri.
- For egen regning
 
Euro skal naturligvis medbringes efter behov.
 
Tilmelding foretages på den i Marineforeningens lokale ophængte tilmeldingsliste.
Tilmelding er mulig fra 30. juni til og med 15. august.
 
__________________________________________________
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havfruernes aktivitetsoversigt 2017
______________________________________
 
2018
Torsdag 11. januar 2018 Nytårskur
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark