Medlemmer / Bliv medlem

Bliv medlem

I henhold til foreningens vedtægter, kan som medlem i afdelingen optages:
 
1. mænd og kvinder, der er eller har været tjenstegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet *)
 
2. mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller som erhvervsfiskere **)
 
3. mænd og kvinder, der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.
 
*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.
 
**) Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.
 
Indmeldelse sker via Danmarks Marineforening
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com