Medlemmer / Bliv medlem

Bliv medlem

Danmarks Marineforenings formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

For at kunne optages som medlem skal du være myndig (fyldt 18 år) og:

Være eller have været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.
Være eller have været ansat til søs i handelsflåden eller fiskeriet.
Nærer særlig interesse for det maritime miljø.
 
 
 
Indmeldelse sker via dette link til  Danmarks Marineforening. Klik på: Bliv medlem øverst til højre på siden, og udfyld tilmeldingsblanketten.
 
*************************************************************************
 
LANDSFORENINGENS ORGANISERING
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com