Medlemmer / Bliv medlem

Bliv medlem

I henhold til foreningens vedtægter, kan som medlem i afdelingen optages:
 
Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet *)
 
Mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller som erhvervsfiskere **)
 
Mænd og kvinder, der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
 
*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.
 
**) Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.
 
Indmeldelse sker via dette link til  Danmarks Marineforening. Klik på: Bliv medlem øverst til højre på siden, og udfyld tilmeldingsblanketten.
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com