Foreningen / Foreningens historie

Om foreningen

Sønderborg Marineforenings Afdeling

Lokalafdelingen blev stiftet 17. november 1939 som den anden afdeling i Sønderjylland.

Foreningen blev oprettet på initiativ af en del gamle orlogsgaster og foreningen talte indledningsvis 30 medlemmer - i dag 45 medlemmer.

 

Foreningens første bestyrelse

Første ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag 6. december 1939. På generalforsamlingen valgtes automobilhandler Hans Petersen som formand, næstformand blev installatør Ejler Hansen, kasserer og sekretær bankassistent P.K. Schmidt og som øvrige bestyrelsesmedlemmer chauffør Nis Blomgren og lokomotivfører Johannsen.

Denne fem mands bestyrelse var sønderborgafdelingens første bestyrelse. Den første bestyrelse i Marineforeningens afdeling 70, Sønderborg og Omegn. 

Afdelingen modtager flag

På denne første generalforsamling modtog afdelingen et flag af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Flagstangen blev givet som gave af æresformanden for Ålborg afdelingen Konsul Stuhr.

Lørdag 26. oktober 1940 fandt flagindvielsen sted, og på denne dato gik flaget for første gang til tops til bådsmandspibens fløjten.

Besøg af to torpedobåde

Herefter gik det fremad med foreningsarbejdet og mange arrangementer blev gennemført. Det være sig møder og fester, og her havde afdelingen god gavn af det nære samarbejde med 2. regiments soldaterforening.

En af de helt store oplevelser var besøget af torpedobådene Hvalrossen og Makrellen 9. december 1942. I den anledning blev der holdt en vellykket fest på Sønderborghus, med deltagelse af besætningerne fra begge skibe.

Oprettelse af marinestue

På det første månedsmøde i vintersæsonen 1944 blev de indledende drøftelser om oprettelse af en marinestue taget. På månedsmødet i oktober blev der nedsat et udvalg der skulle stå for oprettelse af en marinestue. Penge blev samlet indsamlet og rekvisitter til udsmykning blev skaffet til indretning af en marinestue på dampskibspavillonen.

Det blev afdelingens første marinestue.

Stort flådebesøg

Første officielle flådebesøg efter befrielsen 5. maj 1945 blev et de helt store arrangementer. Hele tre orlogsskibe besøgte afdelingen. Det var skibene Lindormen, Hejmdal og Freja. Der blev arrangeret en velkomstfest på Sønderborghus, og det blev en fornøjelig aften. Blandt aftenens mange talere var orlogskaptajn Jegstrup der takkede afdelingen for det vellykkede arrangement. 

Kommandør på besøg

13. januar 1946 havde afdelingen for første gang besøg af hovedbestyrelsens formand, kommandør Paul Ipsen. Besøget var uofficielt og der blev gennemført en mindre frokost sammen med bestyrelsen.

Flere medlemmer kommer til

Afdelingen blev et populært sted at komme og medlemstallet steg. En stor fordel for hvervningen var at der efter besættelsen blev oprettet en marinestation i Sønderborg. Det resulterede i et nært kammeratligt samarbejde, med mange fælles ture og fester, og mange nye medlemmer, så efterhånden kom afdelingen op på 83 medlemmer.

Årlig tilbagevendende begivenhed

En begivenhed som man så frem til hvert år, og som man gør den dag i dag, var når Kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i Sønderborg. Kongehusets besøg, som dengang omfattede Hans Majestæt Kongen og Dronningen, og de små prinsesser. Det var et stort øjeblik at deltage i modtagelsen når den kongelige familie ankom for at tage ophold på sommerresidensen i Gråsten Slot.

Et besøg hvor der bl.a. blev festet med besætningen, som der stadig gør hver sommer. 

Ny formand efter otte år

Mange ændringer kom til i afdelingen, deriblandt et nyt mødested. Marinestuen flyttede til Hotel Strand. Medlemstallet steg og kom op på 99 medlemmer i afdeling 47. Foreningens første formand, automobilforhandler Hans Petersen, opnåede at være formand i otte år, og blev afløst af tandteknikker A. Schmidt, og bestyrelsens sammensætning blev hererter.

Formand tandteknikker A. Schmidt, næstformand installatør Ejler Hansen, kasserer inkassator H.C. Bergmann, sekretær handelsmedhjælper Chr. Kock samt bestyrelsesmedlem C. Borchard.

Den tredje formand

Afdelingens næste formand blev Carl Alfred Langer, som var formand i en periode med store udfordringer. Den største var nok gennemførelsen af Afdelingens 50 års jubilæum. Det blev en stor fest med mange deltagende, og bl.a. medvirken af Søværnets Tambourkorps, samt besætningen på minelæggeren N44 Lossen, som dengang var Sønderbrogs adoptivskib. Jubilæet blev gennemført med parade gennem byen, og fest på Restaurant Strandpavilionen.

Carl Alfred Langer fik en lang karriere som formand for afdeling 47, Ca. 25 år blev det til før han trak sig tilbage fra posten

Efter lang tjeneste som formand trådte Langer tilbage og en ny blev valgt, og det var Jan Marcussen, der var formand helt frem til februar 2020.

Afdelingen flytter ud af byen

Marinestuen måtte endnu engang flytte. Den flyttede fra Hotel Strand til Æblegade, hvorfra den igen måtte flytte i 1999 til sin nuværende beliggenhed tæt ved vandet – ved Verdens Ende nr. 16.

Mange var dengang skeptiske over at skulle flytte ud af byen, hvilket ingen er mere. Afdelingen har nu et noget nært perfekt mødested. En marinestue der hver lørdag formiddag samler mange medlemmer..

Den femte formand

Efter 13 år valgte Jan Marcussen at stoppe som formand, og som ny formand blev Poul Arne Hvid Callesen valgt som den femte formand i afdelingens historie. Valget blev gennemført ved den ordinære generalforsamling i 2020, der blev gennemført lørdag 29. februar i foreningens Marinestue, Verdens Ende 16 Sønderborg.

Foreningen i dag

Hver torsdag formiddag og lørdag formiddag møder en del medlemmer op i marinestuen til en hyggelig snak i maritime omgivelser, tæt ved havet – så alt er som det skal være. Der er hver lørdag udpeget en banjemester der sørger godt for de fremmødte. Der er forplejning på programmet såsom en ringriderpølse eller en sildemad.

Der er godt liv i foreningen som i dag tæller 45 medlemmer og fremmødet er ca. 15 til 20 medlemmer til et lørdagsarrangement, og lidt færre til torsdagsarrangementerne.

 

Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk