Uddybning af aktiviteterne i Marineforeningen

_____________________________________________
 
Lørdagsrafling
 Næste raflelørdag lørdag 3. februar 2018.
 
Gennemføres første lørdag i hver måned i tidsrummet 1000 til 1200.
 
Det foregår på følgende måde:
 
Banjemesteren annoncerer at lørdagsraflingen er åben og slår første slag som noteres på dagens diplom. 
 
1. Man henvender sig ved Banjemesteren og bestiller hvad man ønsker.
 
2. Banjemesteren udleverer raflebæger med to terninger.
 
3. Man slår et slag med de to terninger hvor hver prik tæller 1 kr.
 
4. Man betaler beløbet som prikkerne viser pr. genstand som man bestilte indledningsvis.
 
Er man så heldig at være den første der rammer det slag som Banjemesteren slog indledningsvis, så er de bestilte varer uden beregning, og man modtager dagens diplom.
 
Dagens frislag er så brugt, men raflingen fortsætter resten af åbningstiden.
Det vl sige der kan rafles om prisen frem til kl. 1200.
 
EKSEMPLER PÅ SLAG:
 
EKSEMPEL NR 1: (Frislaget er eksempelvis 7)
1. Du bestiller 5 øl ved banjemesteren.
2. Du får udleveret raflebæger med to terninger.
3. Du slår en 4er og en 3er.
4. Du får udleveret 5 øl uden beregning.
 
EKSEMPEL NR 2:
1. Du bestiller 5 øl ved banjemesteren.
2. Du får udleveret raftebæger med to terninger.
3. Du slår en 6er og en 5er.
4. Du får udleveret 5 øl til kr.11 pr. stk. - ialt 55 kr.
_________________________________________
AKTIVITETER
___________________________________________
 
Foråret 2018
_______________________________________________________
 
Admiralforsamling
lørdag 24. februar
kl. 1000
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægning af det re-
    viderede årsregnskab
    til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag, her-
    under eventuel orientering
    om planer for 2018.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget
    samt fastæggelse af kon-
    tingent.
7. Valg af bestyrelse og sup-
    pleanter.
8. Valg af revisorer og revi-
    sorsuppleant.
9. Valg til sendemandsmøde.
10.Valg af flagbærer og reser-
     veflagbærer.
11.Eventuelt.
 
TILMELDTE:
Tilmeldingsfristen er nu overskedet og 21 medlemmer har skrevet sig på listen og sikret sig en  plads i Marinestuen nu på lørdag. 
___________________________________________________
 
 
Årets udflugt
- Turen går til Laboe.
- Dato ikke fastlagt.
- Ansvarlig L. Larsen.
_______________________________
 
Besøg
ved Marineforening
- Turen går til Fanø
- Dato er 25. august
- Ansvarlig L. Larsen
________________________________
 
Herretur
- Til Marthastuen i
  Svendborg
- September
- Dato tilgår
- Ansvarlig Formanden
__________________________________
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark