Sønderborg Marineforening

 
- en aktiv forening med 45 medlemmer
- en forening med en høj mødeprocent.
- hvor nye medlemmer kommer til.
 
 
Få mere at vide om foreningen
- klik ind på de enkelte punkter
  øverst på denne side.
 
Benyt gæstebogen i højre side
øverst her på forsiden.
Skriv hvad der falder dig ind
 
______________________________________________________
 
 
 
 HUSK! 
 
... at følge med her på siden

Historiespalten

 
Klik på
                 "Medlem" 
klik derefter på
           "En god historie"
og læs straks de 20 historier
 
Nyeste historie:
... historien bag baren
 
 
Historier fortalt af medlemmerne
___________________________________

KORT NYT

Siden er senest opdateret 
Mandag 01. marts 2021 kl. 11:12
________________________________
 
Nyt fra HDMS Søløven
Uddannelsen ombord på Søløven gen-
nemføres planmæssigt.
 
Søløven er på havet i uge 9 hvor det
bl.a. er ammunitionsrydning og egen-
træning der er på programmet.
 
I uge 11 og 12 gennemføres uddannel-
se af skibsdykkere.
 
I ugerne 13, 14, 15, 16 og 17 sejles
der med kadetter - navigatøruddannelse.
 
I uge 18 og 19 gennemføres uddannel-
se af dykkerledere. En uddannelse der
gennemføres ved Bornholm.
 
"Så der er fuld damp på kedlerne i
nærmeste fremtid" som orlogskap-
tajnen udtrykker det.
______________________________
 
 
Nyt fra Dannebrog
Den værnepligtige besætning, til beman-
ding af Hendes Majestæt Dronningens
skib Dannebrog, mødte til tjeneste først
på året.
Uddannelsen af de 39 værnepligtige gen-
nemføres planmæssigt på Flådestation
Frederikshavn, og det næste der er på
programmet er taktisk sanitetstjeneste.
Sejlplan  for 2021 er fastlagt, og indebæ-
rer bl.a. besøg her i Sønderborg til som-
mer.
Planen er at de sejler ud fra Flådestatio-
nen 14/15 april med kurs mod København.
_________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk