Sønderborg Marineforening

************************************
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforeninger har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer.
 
I Sønderborg Marineforening er vi omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere - "Velkommen ombord"!.
 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger 
smukt placeret, lige ned til Alssund,
ved Verdens Ende.
 
 
 ********************************************
 Sønderborg Marineforening støtter op
om....
 
....Søværnet og “Det blå Danmark”, og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til lands og til søs.
 
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet 
eller Marinehjemmeværnet (*) eller der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden (**) og dermed beslægtede erhverv.

*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.

**)Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.
 
 
samt erhvervsfiskere
                                                         
********************************************
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv
gerne i gæstebogen. 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

"Historier fra de syv verdenshave".........

 
 
Klik på: Medlemmer > "Historier fra de syv verdenshave - og anden sømandssnak"
 
- og læs historier fortalt af foreningens medlemmer.
 
 
 
Om de syv verdenshave

Udtrykket “de syv verdenshave” blev før i tiden brugt af erfarne sømænd, der havde sejlet på alle klodens oceaner. De syv verdenshave omfatter, hvad man tidligere kaldte:
 
- Det Nordlige og Sydlige Ishav
- Det Nordlige og Sydlige Stillehav
- Det Nordlige og Sydlige Atlanterhav
- samt Det Indiske Ocean.
 
Og uanset om man nu har sejlet på dem alle syv, eller blot et enkelt, så kan man godt have én eller flere gode historier oppe i ærmet.
 
****************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold
 
Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde. Efterfølgende, når nyhedens interesse er overstået, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 

SIDSTE NYT

Opdateret d. 21. september
 
 
 
Tusinde tak til
Sydbank Fonden
 
Formanden har netop modtaget besked om, at Sønderborg Marineforening har fået doneret kr. 8.000, - til et nyt tag til vort udeområde. 
 
Formanden fortæller: "Vi havde faktisk ikke regnet med en donation, fordi seneste frist for tilbagemelding, på vores ansøgning, er langt overskredet, men corona har åbenbart også haft indflydelse på de administrative rutiner i Sydbank, - men bedre sent end aldrig, og vi er meget glade for opmærksomheden".
 
Donationen overrækkes ved en lille sammenkomst i Sydbanks lokaler i Sønderborg d. 29. september, hvor vi stiller med 2 repræsentanter.
 
Så nu er det på med vanten, nu skal der lægges nyt tag på udeområdet, inden vinteren for alvor sætter ind.
 
 
*********************************************
 
Så er "Operation Rivejern"
vel gennemført!
 
Læs og se mere om operationen under: Nyheder
 
 
***************************************
Søndagsskafning med ål - ad libitum
 
Det  næste arrangement som bestyrelsen arbejder på, er søndagsskafningen med ål, d. 10. oktober. Se flere detaljer om arrangementet, under: Aktivitetsoversigt > Aktiviteter og arrangementer.
 
******************************************************
 
Proviant
 
Fremover kan man se hvad banjemesteren ser-
verer på lørdage og torsdage under: Medlem-
mer > Marinestuens Banjemestre - Proviant.
 
***********************************************
 
Mærkedage
 
"Mærkedage" har fået egen side og her vil vi markere de skibskammerater som i årets løb har, eller har haft, runde fødseldage, samt Marineforenings- og Søværnsjubilarer m.fl..
  
************************************************
Se de sidste nyheder
 
Se de seneste indlæg i nyhedsspalten
- herunder også "Nyt fra Søværnet og Marinehjemmeværnet".
 
Der er nyt fra Sønderborg kommunes adoptions-
skib Y311 SØLØVEN.
 
Se sidste nyt fra marinestuen.
 
************************************************
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk