Sønderborg Marineforening

************************************
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforeninger har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer.
 
I Sønderborg Marineforening er vi omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere - "Velkommen ombord"!.
 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger 
smukt placeret, lige ned til Alssund,
ved Verdens Ende.
 
 
 ********************************************
 Sønderborg Marineforening støtter op
om....
 
....Søværnet og “Det blå Danmark”, og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til lands og til søs.
 
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet 
eller Marinehjemmeværnet (*) eller der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden (**) og dermed beslægtede erhverv.

*) Marinehjemmeværnet: Efter afsluttet grunduddannelse.

**)Handelsflåden: Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til officerer, skibsassistenter, skibskokke, samt erhvervsfiskere.
 
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv
gerne i gæstebogen. 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
 
I denne spalte vil formanden, tid til anden, skrive lidt om hvad der rører sig i Sønderborg Marineforening, mest med fokus på "hvor er vi på vej hen og hvad skal der ske i fremtiden?". 
 
Corona satte jo sit præg på det meste af første halvår af 2021. Vi kom langsomt igang med vore aktiviteter i slutningen af maj, og siden er det gået hurtigt den rette vej, med flere og flere aktiviteter og arrangementer. Det er tydeligt, at alle nyder igen at være sammen, under (næsten) almindelige former, men vi skal fortsat tænke os om, og passe på hinanden, bl.a. derfor står der fortsat håndsprit ved indgangen, og der er opsat papirhåndklæder på begge toiletter.
 
Ud over lørdags- og torsdagsaktiviteterne, så har vi gennemført et antal velbesøgte og velgennemførte arrangementer, tak til både dem der arrangerede og dem som deltog.Vi vil fremover bestræbe os på, at der er et særligt arrangement i hver måned, i enkelte måneder flere.
 
Følg med her på hjemmesiden under >AKTIVITETSOVERSIGT< , her  fremgår det, at  vi har følgende arrangementer at se frem til:
 
- pudse- og rengøringsaften. Den pepper vi lidt op, med en god start, hvor foreningen er vært ved et sildebord, med en øl og en dram. Da også Havfruerne benytter faciliteterne, så er de naturligvis også inviteret.
 
- foreningens fødselsdag. Ud over, at vi fejrer foreningen, så vil vi også fejre de medlemmer som har haft runde fødselsdage i årets løb, en lille present stå klar, til hver enkelt.
 
- julefrokosten. Her er yderligere omtale unødvendig! Som altid en festlig anledning til at ønske hinanden, en rigtig god jul.
 
- kranselægning ved Bredals mindesten. Stort set uden for vores fordør, dør en af den danske  flådes største søhelte - viceadmiral Peder Jensen Bredal - i 1658 efter heroisk kamp mod svensken. Det er ikke for tidligt, at vi ærer hans minde og derfor lægger vi en krans. Efterfølgende er der glögg og æbleskiver i marinestuen.
 
- Nytårsparole. Vi ønsker hinanden et rigtigt godt nytår med "bobler" og kransekage.
 
I midten af september modtog vi besked fra Sydbank om, at vi havde fået doneret kr. 8.000,- til et nyt tag til vort udeområde. Herfor er vi meget taknemmelige og lige nu er bestyrelsen igang med planlægningen af dette arbejde, og her får vi brug for gode kræfter til arbejdet. Vi regner med, at 4-5 mand kan klare den sag på en halv til en hel dag - er du interesseret i at hjælpe, så sig til.
 
I starten af september sendte vi kassereren til sendemandsmøde i Skagen. Lang vej at køre, men det er vigtigt, at vi er aktive og synlige der hvor beslutningerne træffes. Omdrejningspunktet for sendemandsmødet var fortrinsvist vedtægtsændringer.
 
Medio oktober deltager formanden i et møde, som skal afsløre om vi kan etablere et forpligtigende samarbejde, i distriktet, ift. at hjælpe hinanden med gode idéer, råd og vejledning om de udfordringer som vi alle går og roder med, rundt om i afdelingerne.
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDSTE NYT

Opdateret d. 18. oktober
 
 
 
Tusinde tak til
Sydbank Fonden
 
Sønderborg Marineforening har fået doneret kr. 8.000, - til et nyt tag til vort udeområde. 
 
Formanden fortæller: "Vi havde faktisk ikke regnet med en donation, fordi seneste frist for tilbagemelding, på vores ansøgning, var langt overskredet, men corona har åbenbart også haft indflydelse på de administrative rutiner i Sydbank, - men bedre sent end aldrig, og vi er meget glade for opmærksomheden".
 
Donationen blev overrakt ved en lille sammenkomst i Sydbanks lokaler i Sønderborg d. 29. september, hvor vi stillede med 2 repræsentanter.
 
Så nu er det på med vanten, nu skal der lægges nyt tag på udeområdet, inden vinteren for alvor sætter ind.
 
***************************************
Læs mere om:
 
- Foreningens fødselsdag - se under:  >Aktivitets-
oversigten
 
***************************************
Proviant
 
Fremover kan man se hvad banjemesteren serverer på lørdage og torsdage under: Medlemmer > Marinestuens Banjemestre - Proviant.
 
Torsdagsmødet - den 1. torsdag i måneden - er blevet mødestedet hvor også ens ledsager kan deltage. Her går snakken lystigt samtidigt med, at  morgenkaffen nydes. Det kan stærkt anbefales, at deltage! 
 
***********************************************
 
Mærkedage
 
"Mærkedage" har fået egen side og her vil vi markere de skibskammerater som i årets løb har, eller har haft, runde fødseldage, samt Marineforenings- og Søværnsjubilarer m.fl..
  
************************************************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde. Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk