Sønderborg Marineforening

 
 
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforening har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere
 
      - "Velkommen ombord"!
 

                                   og

 

vel mødt i et passioneret maritimt fællesskab.

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
 ********************************************
Danmarks Marineforenings formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

For at kunne optages som medlem skal du være fyldt 18 år, og:

Være eller have været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet.
Være eller have været ansat til søs i handelsflåden eller fiskeriet.
Nære en særlig interesse for det maritime miljø.

Se mere under: Medlemmer > Bliv medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv gerne i gæstebogen.
 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god tone og kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
Så nærmer sig den søde juletid
– og et nyt år …….
 
Et godt og aktivt år for Sønderborg Marineforening nærmer sig sin afslutning og et nyt begivenhedsrigt år kan allerede anes i horisonten. Bestyrelsen er i disse dage ved, at lægge sidste hånd på aktivitets- og arrange-mentsplanen for 2023 og der er god grund til, at se frem til mange flere gode stunder, sammen med gode kammerater, i ”et passioneret maritimt fællesskab”, som har plads til alle som har interesse for det maritime, i alle mulige afskygninger - og som vil fællesskabet!

Der er tradition for, at man ifm. nytåret må have ønsker til det kommende år og jeg har da også et par stykker af den slags.

Jeg håber, at vi kan sige ”velkommen ombord” til endnu flere nye skibskammerater i det nye år, og her synes jeg, at jeg allerede har en god fornemmelse. Udviklingen i 2022 peger den rigtige vej og en målrettet indsats, som vi alle bidrager til, vil virke fremmende på dette ønske. Jeg synes vi sammen skal sætte os det mål, at vi runder 60 medlemmer i 2023, det er bestemt indenfor rækkevidde.

Der trækkes meget hårdt på forholdsvist få medlemmers arbejdsindsats, og her kunne jeg ønske mig, at få aktiveret flere af foreningens medlemmer ifm. de mange små og store gøremål, som hele tiden skal løses i en aktiv forening. Her er der ikke kun tale om hjælp til aktiviteter og arrangementer, men også praktiske gøremål ifm. vedligeholdelsen af marinestuen, udearealerne, administrative opgaver og meget andet. Her kan alle bidrage med en indsats der passer til den enkelte - der er nok, at tage fat på!

Så 2023 skal stå i konsolideringens tegn og medvirke til, at styrke foreningen og gøre den robust og levedygtig mange år frem i tiden.

Afslutningsvist vil jeg gerne benytte lejligheden til, at sige alle tak for fællesskabet i ”det gamle år” og ønske jer og jeres familier:

- en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

 
 
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt

 

 

Opdateret d. 2. december 2022 

 
 
Læs/se mere om:
 
- Ny varmtvandsbeholder i marinestuen - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Øget NATO tilstedeværelse i Østersøen - Se under: Nyheder > Nyheder fra Søværnet....
 
- Årets julefrokost d. 2. december kl. 18.00 - se under: Aktivitetsoversigt
 
- Kranselægning og juleafslutning d. 14. december kl. 15.00 - se under: Aktivitetsoversigt
 
- Stemningsbilleder fra foreningens 83 års fødselsdagskomsammen - se under: Nyheder > Galleri
 
- Søholm krus fra Y-kutterne Rømø og Barsø, se under: Nyheder > Nyheder
 
- Nyt møblement foran baren, se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nye krus fra hhv. Rogalands Hjemmeværnsdistrikt og KNM Harald Haarfagre i Norge - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt MobilePay nummer pr. 3. oktober - se under: Medlemmer > Marinestuens Banjemestre.
 
- Nyt Søholm krus fra Kvindeligt Marinekorps, se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt Søholm krus fra bevogtningsfartøjet NEPTUN, se under: Nyheder > nyheder.
 
- Nyt Søholm Krus fra Marinestation Sjællands Odde - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt Søholm krus fra Y-kutteren Farø - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt Søholm krus fra Flådestation København - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt Søholm krus fra Langelandsfortet - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Formanden donerer sin samling af Søholm Krus til Sønderborg Marineforening - se under: Nyheder > Nyheder.
 
  
************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde. Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
***********
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com