Sønderborg Marineforening

************************************
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforening har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere
 
- "Velkommen ombord"!
 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, ved Verdens
Ende.
 
 
 ********************************************
Sønderborg Marineforening støtter op om....
 
....Søværnet, Marinehjemmeværnet og “Det blå Danmark”, og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til vands, til lands og i luften.
 
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages danske mænd og kvinder:

Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet 
eller Marinehjemmeværnet  eller der er eller har været ansat i handelsflåden og fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Se mere under: Medlemmer > Bliv medlem
 
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv
gerne i gæstebogen. 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

Genåbning af Marinestuen
 
 
I henhold til regeringens og sundhedsmyndighedernes lempelser på corona området, så åbner vi igen lørdag d. 29. januar.
 
Vi vil dog fortsat skulle overholde de allerede meddelte forsigtighedsregler, som er ophængt ved indgangen, og opsat på skottet, i marinestuen. Efterhånden som samfundet lemper restriktionerne, så gør vi det også.
 
 
Generalforsamlingen 2022
 
Jf. traditionerne, så gennemføres generalforsamlingen den sidste lørdag i februar. I år er det lørdag d. 26. februar kl. 10.00, i marinestuen. Alle materialer til forsamlingen udsendes ultimo januar - dagsorden/indkaldelse, beretning, regnskab, budget o.a.. Alle materialer til generalforsamlingen vil endvidere være tilgængelige i marinestuen, i samme periode.
 
Som altid så afsluttes der med skipperlabskovs og kammeratligt samvær. Tilmeldingssedlen ligger, som sædvanligt, hos banjemesteren i kabyssen. Selv om det virker usandsynligt, så kan corona fortsat lave om på datoer, så hold øje her på hjemmesiden og/eller i marinestuen.
 
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDSTE NYT

Opdateret d. 26. januar 2022 

 
 
Læs/se mere om:
 
- ESBERN SNARE, - søens folk siger: "tak for indsatsen!": Nyheder > Nyt fra Søværnet...
 
- HURRA! Nyholm (Holmen) er sikret for eftertiden - se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet.....
 
- nyt om foreningens jubilarer og runde fødselsdage - se under: Mærkedage 2022
 
- bogen: For flaget og Danmark - se under: Nyheder > Maritim historie...
 
- julehilsen fra Kongeskibet Dannebrog til Sønderborg Marineforening - se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet....
 
- julehilsen fra Sønderborgs adoptionsskib, Y311 Søløven, til Sønderborg Marineforening - se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet....
 
- stemningsbilleder fra kranselægning og juleafslutning - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Klabautermanden fortæller - se under: Medlemmer > Historier fra de syv verdenshave......
  
************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde. Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com