Marinestuen ved Verdens Ende 16, som ligger lige ned til Alssund
Sønderborg Kommunes adoptionsskib, Y 311 Søløven, ud for Alsion
Alssund set fra Nord i rimfrost. Øverst til venstre Slotsmøllen. I midten Chr. d. X bro og bagerst til højre, Sønderborg slot
Kongeskibet Dannebrog, på sin faste liggeplads, ud for Sønderborg Slot
Husk! - hver den første torsdag i måneden er der brunch for alle, mellem 10 og 12, i marinestuen

Danmarks Marineforening og Sønderborg Marineforening

 
Danmarks Marineforening har i dag 72 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har ca. 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere:
 
        "Velkommen ombord"!
 

                           og vel mødt

 

   >>I et passioneret maritimt fællesskab<<

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
Der er åbent i marinestuen alle lørdage fra kl. 10.00 - 12.00 i vinterhalvåret, og fra kl. 10.00 - 13. 00 i sommerhalvåret, til kammeratligt samvær.
 
Der er endvidere åbent på den første torsdag i måneden, fra kl. 10.00 - 12.00.
 
*********************************************
Foreningens formål er:
 
"At styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handels-/fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv.

Se mere under: Medlemmer > Jeg vil gerne være medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden 
 
*********************************************
 
 
 
 

Formandens spalte ......

 
 
        
 
Det er en fornøjelse!

Det er en fornøjelse, at være formand i en afdeling hvor fremmødet generelt, ift. medlemstallet, er meget højt, og hvor vi er fuldstændigt ligeså mange medlemmer i dag, som den dag jeg blev formand. Er det så godt nok, og lad mig blot selv svare - næppe!

Udviklingen dækker over ret store medlemsudsving. Nogle har meldt sig ud, af den ene eller anden grund, en del er ”gået fra borde for sidste gang” og dette er samtidig et udtryk for en høj gennemsnitsalder.
 
Vi har på generalforsamlingen 2023 udvidet optagelsespotentialet og dermed er nye kommet til, nogle vil kalde det for rettidig omhu og en tilpasning til realiteterne, msåke særligt set i en lille afdelings perspektiv. Vi har også sagt hjertelig velkommen til kammerater fra den nu nedlagte naboafdeling Padborg/Gråsten Marineforening.
 
Hver gang der kommer nye til, så udvider vort rekrutteringsområde sig og nye ”hvervecirkler” opstår, uagtet hvor utydelige de måtte være. Det skal vi benytte os af, og derfor har bestyrelsen forberedt en række rekrutteringsindsatser.

Vi vil bede alle medlemmer om, endnu engang, at gøre ”maskerne i nettet mindre” og trække trawlet rundt i familie og vennekredsen for, at se om der skulle være flere, der som os, er bidt af de maritime miljøer og det ramsaltede hav.
 
Vi har i den forbindelse lavet en lokal rekrutteringsflyer, som vi alle skal være postbude på. De skal deles rundt der hvor vi må, og hvor der et potentiale: maritimt orienterede foreninger, foreninger generelt, maskinmesterskolen, i den lokale brugsforening, blandt venner og bekendte, de lokale rederier, osv. osv..

Vi vil endvidere sætte et telt op ifm. kulturnatten d. 7. september og fortælle Sønderborgs borgere om vores lille fine forening. Her vil vi bakke de trykte materialer op med lys og lyd, og se hvad det kan bringe. Har du lyst til at deltage, så henvend dig til kassereren.

Landsforeningens overordnede rekrutteringsarbejde, hen mod 2038, vil på landsplan også bakke vores proces op. Det samme vil det arbejde vore kammerater i alle de andre afdelinger laver, men som naturligvis primært er koncentreret om deres egen afdeling.

Så kursen er nu lagt for rekrutteringsarbejdet i året og årene fremover. ”All hands on deck” - på med røjser og sydvest, nu reber vi sejlene og sætter en ny kurs, hvor alle bidrager, lidt eller meget, til afdelingens udvikling og fortsatte eksistens.
 
Sammen kan vi gøre det!
 
Poul-Arne Callesen
Formand

Sidste nyt

 Opdateret d. 22. juli 2024 

 
 
Læs/se mere om:
 
- Sommerudflugten 2024 til Kalvø og Aabenraa Maritime Museum, se under: Nyheder > Stemningsbilleder og nedslag...
 
- Program for 2. halvår af 2024, se under: Aktivitetsoversigt > Aktiviteter og arrangementer.
 
- "Operation Rivejern", se under: Aktivitetsoversigt > Aktiviteter og arrangementer.
 
- Foredrag om de danske krigsejlere under 2. verdenskrig, se under: Aktivitetsoversigt > Aktiviteter og arrangementer.
 
- Så er café-/barområdet næsten på plads, se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt glas i kompasset afslørede små "hemmeligheder", se under: Nyheder > Maritime ting og maritime udtryk
 
- Så er nathuset sat op, se under: Nyheder > Maritime ting og - maritime udtryk.
 
- "Kronprinsen og formanden", se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet .....
 
- Sønderborg Marineforening har modtaget kr. 25.000,- fra NORLYS vækstpulje, se under: Nyheder > Nyheder.
 
  
****************************************
 
 
 
 
 
 
se meget mere under: Nyheder > Nyheder.
 
 ***************************************
 
 
 
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Hver gang siden opdateres og der lægges nyt ind vil det fremgå af datoen i denne spalte øverst, samt teksten lige under.
 
Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde.

Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
 
 
  
 
 
**********************************
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com