Sønderborg Marineforening

************************************
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforeninger har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer.
 
I Sønderborg Marineforening er vi omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere - "Velkommen ombord"!.
 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger 
smukt placeret, lige ned til Alssund,
ved Verdens Ende.
 
 
 ********************************************
 Sønderborg Marineforening støtter op
om....
 
....Søværnet og “Det blå Danmark”, og går ind for et troværdigt forsvar, der kan håndhæve Danmarks suverænitet til vands, til lands og i luften.
 
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages danske mænd og kvinder:

Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet 
eller Marinehjemmeværnet  eller der er eller har været ansat i handelsflåden og fiskeriet, eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Se mere under: Medlemmer > Bliv medlem
 
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv
gerne i gæstebogen. 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
 
I denne spalte vil formanden jævnligt skrive lidt om hvad der rører sig i Sønderborg Marineforening, mest med fokus på "hvor er vi på vej hen og hvad skal der ske i fremtiden?". 
 
Corona satte jo sit præg på det meste af første halvår af 2021. Vi kom langsomt igang med vore aktiviteter i slutningen af maj, og siden er det gået hurtigt den rette vej, med flere og flere aktiviteter og arrangementer. Det er tydeligt, at alle nyder igen at være sammen, under (næsten) almindelige former, men vi skal fortsat tænke os om, og passe på hinanden, bl.a. derfor står der fortsat håndsprit ved indgangen, og der er opsat papirhåndklæder på begge toiletter.
 
Ud over lørdags- og torsdagsaktiviteterne, så har vi gennemført et antal velbesøgte og velgennemførte arrangementer, tak til både dem der arrangerede og dem som deltog.Vi vil fremover bestræbe os på, at der er et særligt arrangement i de fleste måneder, i enkelte måneder flere.
 
Følg med her på hjemmesiden under >AKTIVITETSOVERSIGT< , her  fremgår det, at  vi har følgende arrangementer at se frem til:
 
- julefrokosten. Her er yderligere omtale unødvendig! Som altid en festlig anledning til at ønske hinanden, en rigtig god jul.
 
- kranselægning ved Bredals mindesten. Stort set uden for vores fordør, dør en af den danske  flådes største søhelte - viceadmiral Peder Jensen Bredal - i 1658 efter heroisk kamp mod svensken. Det er ikke for tidligt, at vi ærer hans minde og derfor lægger vi en krans. Efterfølgende er der glögg og æbleskiver i marinestuen.
 
- nytårskur. Vi ønsker hinanden et rigtigt godt nytår med "bobler" og kransekage.
 
I midten af september modtog vi besked fra Sydbank om, at vi havde fået doneret kr. 8.000,- til et nyt tag til vort udeområde. Herfor er vi meget taknemmelige og d. 26. oktober, ved fælles hjælp, blev taget lagt. Tak til alle der bidrog.
 
I starten af september sendte vi kassereren til sendemandsmøde i Skagen. Lang vej at køre, men det er vigtigt, at vi er aktive og synlige der hvor beslutningerne træffes. Omdrejningspunktet for sendemandsmødet var fortrinsvist vedtægtsændringer.
 
Formanden deltager i en række møder, som skal afsløre om vi kan etablere et forpligtigende samarbejde, i distriktet, ift. at hjælpe hinanden med gode idéer, råd og vejledning ift. de udfordringer som vi alle går og roder med, rundt om i afdelingerne. Mere om dette senere.
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
På baggrund af den øgede smittespredning, så skal følgende skærpede forsigtighedsregler iagttages:
 
- hvis ikke du føler dig rask, så bliv hjemme,
 
- ved alle aktiviteter og arrangementer skal der kunne fremvises et gyldigt coronapas,
 
- alle skal ved indgangen til marinestuen afspritte hænder, 
 
- vi giver ikke hånd mere, men hilser bare rundt,
 
- vi er generelt opmærksomme og passer på hinanden.
 
 
Forsigtighedsreglerne herover, er også ophængt på entredøren til marinestuen, og på skottet.
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDSTE NYT

Opdateret d. 25 november

 
 
Læs mere om:
 
- ESBERN SNARE i ildkamp med pirater - se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet .....
 
- nytårskuren - se under: Aktivitetsoversigt > Aktiviteter og arrangementer (nederst).
 
- stemningsbilleder fra foreningens fødselsdag - se under: Nyheder > Nyheder.
 
- skærpede forsigtighedsregler i marinestuen - se under: Formandens spalte, (nederst).
 
- en 115 år gammel filmstrimmel, med det gamle kongeskib, fra Københavns havn - se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet.....
 
- årets julefrokost - se under: Aktivitetsover-sigten - nu med billigere pris, og større udvalg!
 
- medlemmers mulighed for, at leje marinestuen - se under: Medlemmer > Marinestuens banjemestre > Medlemsfordele
 
 
 ***************
 
Bevar Nyholm (Holmen) !!!!
 
 
 
 
 

Kære medlemmer og læsere

Danmarks Marineforening er medunderskriver af
Charter for Nyholm, hvis formål er at bevare Ny-
holm som en maritim kulturarv. Dette var også te-
maet i "Under Dannebrog" nr. 4/2021.

Den politiske beslutning om Nyholms fremtid for-
ventes truffet inden jul og det er derfor vigtigt, at vi
alle søger at påvirke denne til fordel for den bedst
mulige bevarelse af Flådens historie gennem de
seneste 331 år.

Foreningen Historiske Huse har – med (økonomisk)
støtte fra Fonden Realdania – udskrevet en konkur-
rence om kåring af Danmarks smukkeste havneom-
råde. Der er udvalgt 15 danske havneområder, her-
iblandt Københavns indre havn med Flådens Leje:

I kan læse mere om konkurrencens baggrund og be
tydning her (kopier linket herunder over i
din browser):

https://realdania.dk/nyheder/2021/10/danmarks-
smukkeste-havneområde

Jeg skal derfor opfordre jer alle til at stemme for kå-
ringen af Københavns indre havn med Flådens Leje
som Danmarks smukkeste havneområde.
  
************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde. Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com