Marinestuen ved Verdens Ende 16, som ligger lige ned til Alssund
Sønderborg Kommunes adoptionsskib, Y 311 Søløven, ud for Alsion
Kongeskibet Dannebrog, på sin faste liggeplads ud for Sønderborg Slot
Kong Christian d. X bro, i solnedgang, set fra Alssiden

Danmarks Marineforening og Sønderborg Marineforening

 
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforening har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere:
 
        "Velkommen ombord"!
 

                           og vel mødt

 

   >>I et passioneret maritimt fællesskab<<

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
Der er åbent i marinestuen alle lørdage fra kl. 10.00 - 12.00 i vinterhalvåret, og fra kl. 10.00 - 13. 00 i sommerhalvåret, til kammeratligt samvær.
 
Der er endvidere åbent på den første torsdag i måneden, fra kl. 10.00 - 12.00.
 
*********************************************
Foreningens formål er:
 
"At styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handels-/fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Se mere under: Medlemmer > Jeg vil gerne være medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden 
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
Tusind tak!

Mit indlæg i ”Formandens spalte” skal, denne gang, handle om de medlemmer som stiller op når vi har brug for hjælp, til det ene eller andet. Denne indsats kan være lille eller stor, men den er lige velkommen og anerkendt. Dem der byder sig til, skylder vi en særlig tak for deres uegennyttige indsats, uden dem ville vores forening ikke kunne eksistere – det er et simpelt faktum!

Derfor er der også al mulig grund til, at hylde deres indsats, ikke kun i denne spalte, men også i dagligdagen. Et enkelt lille ”tak” eller en anerkendende kommentar, i ny og næ, er ofte tilstrækkelig og giver energi og overskud til den næste indsats – deres arbejde må aldrig blive en selvfølge!

Men ind imellem så stikker netop ”selvfølgeligheden” sit grimme ansigt frem og det skal stoppes, prompte! Det slår simpelthen virkelysten og engagementet ihjel og vi risikerer, at de mister modet, og i værste fald, så melder de sig helt ud.

Hvis vi kigger på det seneste halvår, altså siden årsskiftet, så er det ikke så lidt der er præsteret af frivillige hænder i vores forening. Min kalender (og hukommelse) afslører følgende:

- Der har været åbent 6 torsdage og 25 lørdage og der har været lavet ca. 200-300 frokostmenuer.
- Der er købt drikke-, mad- og forbrugsvarer ind til hver eneste tors-/lørdagsåbning.
- Der er blevet bagt kager ifm. arrangementer.
- Der er blevet gjort rent i marinestuen, i større eller mindre omfang, til hver tors-/lørdagsåbning.
- Vi har nedtaget den gamle mast og opsat en ny standermast.
- Vi har gennemført en pudse- og rengøringsdag. Gulvtæppet er blevet renset.
- Der er indkøbt og opsat et nyt køle-/fryseskab. Det gamle er sat i skuret som ekstra kølekapacitet.
- Vi har hentet nyt møblement i Herning og kørt det gamle til genbrug.
- Vi har gennemført 2 arbejdsdage med vedligehold af vore udenomsarealer. Vi har malet hele udeområdet og scepterne rundt om mindelunden. Der er blevet sorteret og ryddet op i skuret.
- Der er afholdt møder med kommunen om træfældning.
- Vi har rengjort stuen, indkøbt forplejning og beværtet besætningen ifm. Dannebrogs besøg.
- Vi har haft Dannebrog med på udflugt til Danfoss og Universe Science Park.
- Marinestuen er blevet ren- og klargjort til udlejning.
- Vi har, sammen med kammeraterne i Aabenraa, lavet en heldagsudflugt til Koldinghus samt Kolding og Aabenraa Marineforening.
- Vi stiller ca. 15 gange om året med flaget ifm. militære mindehøjtideligheder i omegnen.
- Vi har haft flaget med til 2 begravelser.
- Der er afholdt generalforsamling - med alt hvad der hører sig til en sådan.
- Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder.
- Der er afholdt 3 større fællesarrangementer med spisning.
- Vi har haft 2 mand med til sendemandsmøde.
- Osv. osv.

Og ingen af os er årsunger længere – det er ganske enkelt imponerende.
 
Tusind tak til alle der bidrager.

Poul-Arne Callesen
Formand
 
 
 
 

Sidste nyt

 

Opdateret d. 29. september 2023 

 
 
Læs/se mere om:
 
-  Nye arrangementer slået op, se under: Aktivitetsoversigten
 
- Nye arktiske fregatter til Søværnet, se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet ....
 
- Fælles front mod Rusland i Østersøen, se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet ....
 
- "De troede de kunne liste sig forbi", se under: Nyheder > Søværnet og Marinehjemmeværnet 
 
- Stemningsbilleder fra Landsformanden og Distriktsformandens besøg i Sønderborg, se under: Nyheder > Stemningsbilleder og nedslag ....
 
- Billede af marinestuen, taget i 3000 fods højde, se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Dannebrogs besøg i Sønderborg Marineforening, nu også med billeder fra besøgene på hhv. Danfoss og Universe Science Park, se under: Nyheder > Stemningsbilleder og nedslag ...
  
************************************************
 
se under: Nyheder > Nyheder.
 
 ************************************************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde.
 
Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
***********
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com