Marinestuen ved Verdens Ende 16, som ligger lige ned til Alssund
Sønderborg Kommunes adoptionsskib, Y 311 Søløven, ud for Alsion
Alssund set fra Nord i rimfrost. Øverst til venstre Slotsmøllen. I midten Chr. d. X bro og bagerst til højre, Sønderborg slot
Kongeskibet Dannebrog, på sin faste liggeplads, ud for Sønderborg Slot
Husk! - hver den første torsdag i måneden er der brunch for alle, mellem 10 og 12, i marinestuen

Danmarks Marineforening og Sønderborg Marineforening

 
Danmarks Marineforening har i dag 72 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har ca. 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere:
 
        "Velkommen ombord"!
 

                           og vel mødt

 

   >>I et passioneret maritimt fællesskab<<

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
Der er åbent i marinestuen alle lørdage fra kl. 10.00 - 12.00 i vinterhalvåret, og fra kl. 10.00 - 13. 00 i sommerhalvåret, til kammeratligt samvær.
 
Der er endvidere åbent på den første torsdag i måneden, fra kl. 10.00 - 12.00.
 
*********************************************
Foreningens formål er:
 
"At styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handels-/fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv.

Se mere under: Medlemmer > Jeg vil gerne være medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden 
 
*********************************************
 
 
 
 

Formandens spalte ......

 
 
       
 
DANMARKS MARINEFORENING 2038

 
I 2038 fylder DANMARKS MARINEFORENING 125 år og har valgt netop dette årstal som pejlemærke for en omkalfatring af organisationen. Store dele af organisationen hviler fortsat, helt eller delvist, på det fundament som blev skabt da man lagde kølen til foreningen, for mere end 100 år siden, og hvor vort samfund så meget anderledes ud, end i dag.

Kort efter vores nuværende Landsformand, pens. kommandørkaptajn Steen Engstrøm, tiltrådte jobbet lancerede han begrebet: ”at foreningen skulle være relevant i tiden” og jeg overvejede dengang, hvad begrebet mon dækkede over og hvor det skulle bringe os hen. Det var allerede da tydeligt for enhver, at hvis vi skulle overleve som organisation, så skulle der tænkes nyt og ”ud af boksen” – og det skulle gå stærkt!

Vi skal appellere til mange flere, og skabe et dynamisk narrativ om, at her findes der ”et passioneret maritimt fællesskab” hvor der er plads til alle der vil dette kammerat- og værdifællesskab, uanset baggrund. Den proces som Landsforeningen nu iværksætter skal sætte kursen for den udvikling, som skal forny vores gamle forening, og sætte nye pejlemærker for fremtiden.

Undervejs er der vigtigt, at vi holder fast i vore maritime traditioner og gerne udvider og udvikler dem, og gør dem aktuelle og relevante både for vore nuværende medlemmer, og ikke mindst, for kommende medlemmer. Her går vi ikke på kompromis, og det skal være maritimt attraktivt, udviklende og motiverende, at være med i DANMARKS MARINEFORENING, herunder også Sønderborg Marineforening.

I Sønderborg Marineforening vil vi helhjertet bidrage til denne proces og vil derfor allerede ifm. vores generalforsamling igangsætte den helt nødvendige dialog der skal medvirke til, at forme fremtidens Marineforening. Alle medlemmer vil derfor modtage et dialogoplæg, sammen med indkaldelsen, til generalforsamlingen 2024. Jeg håber rigtigt mange har lyst til, at være med til, at tegne:

”Et passioneret maritimt fællesskab – som er relevant i tiden”

Poul-Arne Callesen
Formand
               
               
 
 
 
 

Sidste nyt

 

 

Opdateret d. 8. april 2024 

 
 
Læs/se mere om:
 
- Ny vagtliste for banjemestre, se under: Medlemmer > Marinestuens banjemestre.
 
- Ølsmagning for medlemmer, se under: Aktivitetsoversigt > Arrangementer i 1. halvår.
 
- Stemningsbilleder fra påskefrokosten, se under: Nyheder > Stemningsbilleder og nedslag ...
 
- Diverse redaktionelle justeringer.
 
- Danske Maritime: Lær af Holland, se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet og Marinehjemmeværnet........
 
- Så er ventetiden forbi, se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Årets jubilarer 2024, se under: Medlemmer > Stemningsbilleder og nedslag 
 
- Stemningsbilleder fra Generalforsamlingen 2024, se under: Medlemmer > Stemningsbilleder og nedslag ....
 
- Årets mariner 2024 udnævnt ifm. generalforsamlingen, se under: Medlemmer > At være medlem.
 
- "Det er utroligt det kan lade sig gøre", se under: Nyheder > Nyheder.
 
- Nyt projekt: Museum Nyholm (Holmen), se mere under: Nyheder > Nyheder fra Søværnet ....
 
- "Kronprinsen og formanden", se under: Nyheder > Nyt fra Søværnet .....
 
- Sønderborg Marineforening har modtaget kr. 25.000,- fra NORLYS vækstpulje, se under: Nyheder > Nyheder.
 
  
****************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
se meget mere under: Nyheder > Nyheder.
 
 ***************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde.
 
Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
**********************************
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com