Marinestuen ved Verdens Ende 16, som ligger lige ned til Alssund

Sønderborg Kommunes adoptionsskib, Søløven, ud for Alsion

Kongeskibet Dannebrog, ud for Sønderborg Slot

Kong Christian d. X bro, i solnedgang, set fra Alssiden

Sønderborg Marineforening

 
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforening har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere:
 
        "Velkommen ombord"!
 

                           og vel mødt

 

   >>I et passioneret maritimt fællesskab<<

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
 ********************************************
Foreningens formål er:
 
"At styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handels-/fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Se mere under: Medlemmer > Jeg vil gerne være medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv gerne i gæstebogen.
 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god tone og kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
Der sker altid noget i Sønderborg Marineforening!
 
Med støtte fra PETERSEN TEGL kunne vi realisere vort ønske om, at anskaffe en ny standermast, som afløsning for vores gamle mast, som bestemt havde set bedre dage. Så i dag (d. 23. maj) kunne vi igen hejse kommando på behørig vis.
 
 
Foreningens ungdommelige og agile gruppe af flaggaster, fik på ingen tid masten monteret. Rå, gaffel, fald og tilhørende beslag, som er leveret af  maskinfabrikken TYROLL, står knivskarpt og kan få tårerne frem i øjnene på enhver sømand. Tak til alle som har bidraget, på den ene eller anden måde, men en særlig tak skal lyde til PETERSEN TEGL, for den flotte donation.
 
På grundlovsdag, d. 5. juni kl. 16.00, vil vi ved en lille højtidelighed indvie vores nye stander, og her vil foreningen være vært ved en ringrider og en kold forfriskning. Vi håber, at alle medlemmer som har lyst møder op, men vi håber særligt vor sponsor kan finde tid til at deltage. Også andre honoratiores og venner af huset får en invitation. 
 
Årets sendemandsmøde, i Ærøskøbing, er veloverstået og her er der ikke de store ting, at berette. Foreningen er på alle måder i god gænge. Beretningen talte om stabilitet på alle fronter, medlemstallet er stabilt, økonomien er bedre end forventet og slopkisten leverer fine resultater. Der blev fremlagt nogle mindre betydelige vedtægtsændringer, som alle blev godkendt. Der var generel tilfredshed blandt deltagerne med mødet. Lidt nyt, med lokal islæt var der dog, idet det blev offentligtgjort, at undertegnede var blev valgt som suppleant for distriktformanden, for distrikt syd- og sønderjylland, Henning Madsen.
 
Foreningens sommertogt, som man kan se meget mere om under: NYHEDER, var en succes. I et samarbejde med Aabenraa tog vi 32 personer afsted til Koldinghus og så udstillingen om Dannebrog og det imponerende Flora Danica taffelstel m.m.. En god frokost hos kammeraterne i Kolding Marineforening blev indtaget, før kursen igen blev lagt stik syd, mod Sønderborg. En kort visit i Aabenraas marinestue var indlagt på hjemturen, til bl.a. en lille forfriskning, sponseret af Aabenraa. Tak til kammeraterne i Aabenraa, for en god dag og godt selskab. Endnu en dejlig dag i Sønderborg Marineforening.
 
Forårets og sommerens aktiviteter og arrangementer har været én lang perlerække af gode sammenkomster, hvor kammeratskab og sammenhold har været i højsædet - og stort set alt har været velbesøgt. Der udestår fortsat dele af sommerens program og disse kan du læse mere om, under fanen: AKTIVITETSOVERSIGT, men bemærk, at flere arrangementer kan komme til i juli måned!
 
Vi har jo besluttet, at juli er feriemåned og, at vi har lukket for lørdagsaktiviteter, men som aftalt så holder vi åbent, såfremt vi har arrangementer, og her må vi lige afvente nyt fra hhv. Dannebrog og Søløven. Vi ved nu, at Dannebrog anløber Sønderborg d. 18. juli kl. 10.00 og jeg har derfor kontaktet næstkommanderende ombord, med et tilbud om besøg i marinestuen og evt. hjælp til udflugter. Mere om dette, når de svarer på vores tilbud.
 
Jeg skriver endvidere til chefen for Søløven, for at finde ud af, om de kommer på disse kanter, i løbet af sommeren.
 
Så om vi får brug for flere hænder, i løbet af sommeren, må tiden vise, men uanset dette, så ønsker bestyrelsen og jeg, alle læsere, en rigtig god sommer i:
 
 
 
"Et passioneret maritimt fællesskab"
 
 
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
*************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt

 

Opdateret d. 5. juni 2023 

 
 
Læs/se mere om:
 
- Diverse redaktionelle småjusteringer og -tilføjelser i tekster.
 
- Landsformanden og den nye distriktsformand besøger Sønderborg Marineforening d. 16. august - se under: Aktivitetsoversigt.
 
-Stemningsbilleder fra turen til Koldinghus - se under: Nyheder > Stemningsbilleder og nedslag ....
 
- Nye links indsat - se under: Nyttige links > Google Maps og Marine traffic
 
- Stemningsbilleder fra sendemandsmødet i Ærøskøbing 2023, se under: Nyheder > Nyheder.
 
 
************************************************
 
se under: Nyheder > Nyheder.
 
 ************************************************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde.
 
Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
***********
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com