Sønderborg Marineforening

 
 
HKH Kronprins Frederik
er æresformand i Danmarks Marineforening
 
 
Danmarks Marineforening har i dag 75 lokale afdelinger spredt rundt i landet – heraf 1 i Grønland, og foreningen har et samlet medlemstal på ca. 8.000 medlemmer. 
 
Sønderborg Marineforening har omkring 50 medlemmer - men vi vil gerne ønske mange flere
 
      - "Velkommen ombord"!
 

                                   og

 

vel mødt i et passioneret maritimt fællesskab.

 
*********************************************
Sønderborg Marineforening ligger smukt 
placeret, lige ned til Alssund, på adressen:
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg
 
 
 ********************************************
Foreningens formål er:
 
"at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet og/el. Handels-/Fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Se mere under: Medlemmer > Bliv medlem
 
 
 
 
Læs mere om foreningen, og eventuelt medlemskab, under de enkelte overskrifter, i bjælken øverst på siden - og skriv gerne i gæstebogen.
 
 
- skriv hvad der ligger dig på sinde, men inden for
almindeligt gældende regler for god tone og kommunikation på nettet.
 
*********************************************
 
 

Formandens spalte ......

 
Så er dagligdagen vendt tilbage .....
 
----- og Sønderborg Marineforening er igen ”i arbejdstøjet”. I øjeblikket arbejdes der på, at installere et nyt og mere energivenligt køle-/fryseskab i kabyssen. Det betyder, at vi skaffer os af med den gamle fryser i skuret og i stedet stiller det gamle køleskab derud, som reserve, primært til brug i sommer månederne. På den måde forventer vi, at kunne spare en del på strømregningen, og samtidigt gøre tilværelsen lettere for banjemestrene, som nu ikke mere skal ud i skuret for, at komme i fryseren efter madvarer.

Den 25. januar kl. 12.00 mødes vi (dem der kan) og inspicerer flagstangen, som desværre nok skal skiftes ASAP. Den skal lægges ned, og måske rejses igen, så vi får brug for nogle villige hænder og nogle muskler.

En ny og mere praktisk gulvbelægning står også på ønskelisten. Vi må konstatere, at det bliver stadigt mere vanskeligt, at rengøre tæppet. En solid vinylbelægning, i en god kvalitet, gerne som skibsplank, ville kunne blive et smukt og praktisk gulv i mange år frem i tiden. Kvartermesteren er koordinator og arbejder målrettet på de ovennævnte opgaver. Disse investeringer skal jo finansieres, en del tager vi fra egenkapitalen og en del håber vi, at få ind i sponsorater.

Den 25. februar kl. 10.00 har vi generalforsamling og jeg håber, at vi får alle mand af huse. Det er her man kan komme til orde, det er her beslutningerne tages og kursen for det/de kommende år lægges. Det er også her nye medlemmer får deres medlemsbevis, årets jubilarmedaljer uddeles og ÅRETS MARINER udpeges. Husk tilmelding til forsamlingen og også om man vil spise med, til banjemesteren, senest lørdag d. 18. februar.
 
På vores foranledning, vil Sønderborg kommune, i perioden mellem januar - marts tynde ud i bevoksningen, på skrænten, mellem Verdens Ende og Under Broen. De store træer udgør nu en reel fare for foreningshusene langs med hele Verden Ende ifm. et stormvejr eller en orkan. Desuden skygger de om sommeren for solen og i efteråret ligger der blade op i knæhøjde. Når kommunen går igang kan det betyde, at der ikke kan parkeres ud for marinestuen, i en kortere periode.

Den 4. marts får vi besøg af en gruppe gamle torpedobådsgaster fra Københavns Marineforening, som gæster os ifm. en større udflugt til det Jyske. De har bestilt solæg og ringriderpølser, som er blevet en populær menu for vore kammerater fra de andre lokalforeninger. Mere om dette senere.

Sendemandsmødet fra d. 5.-7.maj er Danmarks Marineforeningens højeste myndighed, hvor man behandler opgaver, forslag og ændringer af mere overordnet karakter, og hvor lokal foreningernes repræsentanter kan komme til orde og give deres besyv med. Vi vælger et par medlemmer på vores generalforsamling, som skal repræsentere os.

Ifm. Sct. Hansaften d. 23. juni har vi brug for, at en eller flere vil påtage sig en kordinerende rolle ifm. gennemførelsen. Interesserede kan henvende sig til formanden.

Under: ”Aktivitetsoversigt”, i bjælken herover, kan man se 1. halvårs arrangementer. Hvis du/i er interesseret i deltagelse, så skriv endelig datoerne i kalenderen.
 
Med dette er endnu et spændende år skudt igang i:
 
Et passioneret maritimt fællesskab <
 
 
 
Poul-Arne Hvid Callesen
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt

 

Opdateret d. 17. marts 2023 

 
 
Læs/se mere om:
 
Webmasteren er sendt på en velfortjent ferie og derfor vil der ingen opdateringer ske før efter d. 3. april!
 
- Stemningsbilleder fra Pudse- og rengøringsdagen, se under: Nyheder > Nyheder
 
- Påskefrokosten 2023 d. 15. april kl 12.00 (bemærk frokosten er flyttet fra d. 8. april) - se under: Aktivitetsoversigt.
 
- Stemningsbilleder fra "Lang lørdag", med gæster - se under: Nyheder > Nyheder.
 
-Lørdagsskafning d. 25. marts, med oksesteg og islagkage - se under: Aktivitetsoversigt.Efter generalforsamlingen d. 25. februar, er følgende ændret/ajourført:
 
- Livet på kongeskibet Dannebrog, se under: Nyheder > Nyheder fra Søværnet....
 
- "Folk & Sikkerhed" inviterer til foredrag, se under: Nyheder > Nyheder.
 
************************************************
 se under: Nyheder > Nyheder.
 
 ************************************************
 
Lidt om den redaktionelle opsætning af tekster og indhold

Alle nyheder, eller nye indslag, vil blive skrevet med rød tekst, så de er lette at finde.
 
Efterfølgende, når nyhedens interesse har lagt sig, bliver de skrevet med blå tekst, hvis de er "bevaringsværdige", ellers bliver de helt fjernet.
 
***********
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com