Sønderborg Marineforening

 
- en aktiv forening med 44 medlemmer
- en forening med en høj mødeprocent.
- hvor nye medlemmer kommer til.
 
 
Få mere at vide om foreningen
- klik ind på de enkelte punkter
  øverst på denne side.
 
Benyt gæstebogen i højre side
øverst her på forsiden.
Skriv hvad der falder dig ind
 
______________________________________________________
 
 
 
 HUSK! 
 
... at følge med her på siden

Historiespalten

 
Klik på
                 "Medlem" 
klik derefter på
           "En god historie"
og læs straks de 20 historier
 
Nyeste historie:
... historien bag baren
 
 
Historier fortalt af medlemmerne
___________________________________

KORT NYT

Siden er senest opdateret 
Onsdag 14. april 2021 kl. 13:17
________________________________
  
Aktiviteter
Selv om det er svært at spå om
kommende aktiviteter, så arbej-
des der med forberedelser.
Medlemmer der har lagt vejen
forbi Marinestuen har ikke kun-
net undgå at se de mange "byg-
gematerialer" til det kommende
Sct. Hans bål - og mere kom-
mer til - oplagt ved Marinestuen
og ved selve bålpladsen.
_______________________
 
Udsættelse
... af generalforsamling 2021.
 
Grundet forsamlingsforbuddet
som er gældende for nuværen-
de, samt at vi ikke ved hvad
der sker fremover, så udsættes
generalforsamlingen indtil videre:
 
TIL ULTIMO JUNI 2021.
____________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk