Foreningen / Bestyrelse
 
 
 
 

Bestyrelse

Marineforeningens afdeling 70
Sønderborg og Omegn,
Verdens Ende 16,
6400 Sønderborg.
 

Bestyrelsen (2020) 

Formand og Kvartermester:
Hr. Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade2B 01
6400 Sønderborg
Tlf. 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
Næstformand/Sekretær
Hr. Leif Larsen
Grønnekærvej 4
6400  Sønderborg
Tlf. 74 43 71 17 / 53 65 94 49
Mail: senior@bbsyd.dk 
 
Kasserer:
Hr. Henrik Kristensen
Teglparken 42
6320  Egernsund
Tlf. 21 56 96 44
margit.kristensen@privat.dk
 
Ansvarlig Banjemester:
Hr. Jørn William Kiølseth
Sundgade 10
6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 64 80 / 30 63 80 06
Mail: jornbodil@privat.dk
 
Slopkistebestyrer:
Hr. Bjarne Skjold Møller
Kettingvej 55
6440  Augustenborg
Tlf. 28 78 23 50
b.s.møller@mail.dk
 
Suppleant:
Hr. Christian Forum Møller
Perlegade 10 D
6400  Sønderborg
Tlf. 21 26 42 66
c_f_moeller@mns.com
 
 
BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen gennemfører
møder med følgende
dagsorden.
 
1.  Velkomst.
 
2.  Godkendelse af referat
     fra senest afholdte møde.
 
3.  Meddelelser:
     3a. Formanden
     3b. Øvrige bestyrelses-
           medlemmer.
 
4.  Indkomne forslag.
 
5.  Arrangementer:
     5a. Evaluering af afholdte
           arrangmenter.
     5b. Kommende.
           arrangementer.
 
6.   Regnskabet ved
      Kassereren.
 
7.   Vagtplan.
 
8.   Eventuelt.
 
Fastlæggelse af næste møde.
 
Ovennævnte faste dagsorden
for bestyrelsesmøder vedtaget
på bestyrelsesmøde 2. juni 2015
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk