Foreningen / Besætningen 2024/2025
 
 
 
BESÆTNINGEN ....
 
....eller bestyrelsen om man vil, holder kursen i foreningen imellem generalforsamlingerne.
 
 
 
Bestyrelsen sørger for den daglige drift og står til ansvar overfor generalforsamlingen og de beslutninger der er taget her.
 
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, forskudt, således der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Suppleanterne er valgt for 1 år af gangen.
 
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, forskudt hvert andet år, resten af bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
 
Der henvises iøvrigt til foreningens vedtægter, som farer i marinestuen.
 
 
 
 

Besætningen 2024/2025

 
 
Marineforeningens afdeling 70 for Sønderborg og Omegn
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg.
 
Formand & webmaster:
Poul Arne Hvid Callesen (på valg 2026)
Bjerggade 6.2.1
6400 Sønderborg
Tlf. 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
Sekretær:
Peder Jørgensen (på valg 2025)
Arnkær 4,
6310 Broager
Tlf. 20 82 93 45
Mail: pedlis@outlook.com
 
Kasserer:
Erik Hummel Iversen (på valg 2025)
Solbakken 19
6400 Sønderborg
Tlf: 22 24 41 36
Mail: hummeliversen@gmail.com
 
Ansvarlig Banjemester & flagbærer:
Jørn William Kiølseth (på valg 2026)
Sundgade 10
6400 Sønderborg
Tlf. 30 63 80 06
Mail: jornbodil@privat.dk
 
 
Slopkistebestyrer:
Jørgen Christensen (på valg 2025)
Bosagergården 21 st. th.
6400 Sønderborg
Tlf. 21 47 08 18
Mail: intercooler@live.dk
 
Kvartermester:
Erik Petersen (på valg 2026)
Mølmark 7
6310 Broager
Tlf. 30 47 49 99
Mail: e.petsen@stofanet.dk
 
Suppleant:
Mogens Nielsen (på valg 2025)
Mjanghøj 4, Mjang
6470 Sydals
Tlf. 29 43 54 75
Mail: cdr.sg.moni@gmail.com 
 
Suppleant:
Bjarne Skjold Møller (på valg 2025)
Kettingvej 55
6440 Augustenborg
Tlf. 28 78 23 50
Mail: b.s.møller@icloud.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTYRELSESMØDERNE
 
Der er bestyrelsesmøde hver den 1. tirsdag - kl. 19.00 - i månederne: februar, april, juni, august, oktober, december - eller efter behov - med følgende overordnede dagsorden:
 
 
1.  Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
2.  Meddelelser:
3.  Økonomi og regnskab.
4. Sager til drøftelse.
5.  Arrangementer:
     5a. Evaluering af arrangementer.
     5b. Kommende arrangementer.
6.   Personalia.
7.   Vagtplan for banjemestre.
8.   Eventuelt.
9.   Næste møde.
 
Alle dagsordener, referater og regnskaber ligger fremme til gennemsyn, i en mappe, i marinestuen.
 
I mappen findes endvidere vedtægter, blivende bestemmelser, aftaler og andre vigtige dokumenter for foreningens dagligdag m.m. 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com