Foreningen / Besætningen 2022

Besætningen 2022

Marineforeningens afdeling 70 for Sønderborg og Omegn
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg.
 
Formand & webmaster:
Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade 2B,1.
6400 Sønderborg
Tlf. 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
Sekretær:
Peder Jørgensen
Alssundvej 52, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. 20 82 93 45
Mail: pedlis@outlook.com
 
Kasserer:
Erik Hummel Iversen
Solbakken 19
6400 Sønderborg
Tlf: 22 24 41 36
Mail: hummeliversen@gmail.com
 
Ansvarlig Banjemester & flagbærer:
Jørn William Kiølseth
Sundgade 10
6400 Sønderborg
Tlf. 30 63 80 06
Mail: jornbodil@privat.dk
 
 
Slopkistebestyrer:
Bjarne Skjold Møller
Kettingvej 55
6440  Augustenborg
Tlf. 28 78 23 50
Mail: b.s.møller@mail.dk
 
Suppleant:
Christian Forum Møller
Perlegade 10 D
6400  Sønderborg
Tlf. 21 26 42 66
Mail: c_f_moeller@mns.com
 
Suppleant og kvartermester:
Erik Petersen
Mølmark 7
6310 Broager
Tlf. 30 47 49 99
Mail: e.petsen@stofanet.dk
 
 
BESTYRELSESMØDERNE
 
Der er bestyrelsesmøde hver den 1. tirsdag - kl. 19.00 - i månederne: januar, marts, maj, juli, september og december - med følgende dagsorden:
 
 
1.  Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
 
2.  Meddelelser:
 
3.  Økonomi og regnskab.
 
4. Sager til drøftelse.
 
5.  Arrangementer:
     5a. Evaluering af arrangementer.
     5b. Kommende arrangementer.
 
6.   Personalia.
 
7.   Vagtplan for banjemestre.
 
8.   Eventuelt.
 
9.   Næste møde.
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com