Foreningen / Besætningen 2023
 
 
 
BESÆTNINGEN ....
 
....eller bestyrelsen om man vil, holder kursen i foreningen imellem generalforsamlingerne.
 
 
 
Bestyrelsen sørger for den daglige drift og står til ansvar overfor generalforsamlingen og de beslutninger der er taget her.
 
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, forskudt, således der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Suppleanterne er valgt for 1 år af gangen.
 
Der henvises iøvrigt til foreningens vedtægter, som farer i marinestuen.
 
 
 
 

Besætningen 2023

 
 
Marineforeningens afdeling 70 for Sønderborg og Omegn
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg.
 
Formand & webmaster:
Poul Arne Hvid Callesen
Bjerggade 6.2.1
6400 Sønderborg
Tlf. 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
Sekretær:
Peder Jørgensen
Arnkær 4,
6310 Broager
Tlf. 20 82 93 45
Mail: pedlis@outlook.com
 
Kasserer:
Erik Hummel Iversen
Solbakken 19
6400 Sønderborg
Tlf: 22 24 41 36
Mail: hummeliversen@gmail.com
 
Ansvarlig Banjemester & flagbærer:
Jørn William Kiølseth
Sundgade 10
6400 Sønderborg
Tlf. 30 63 80 06
Mail: jornbodil@privat.dk
 
 
Slopkistebestyrer:
Bjarne Skjold Møller
Kettingvej 55
6440  Augustenborg
Tlf. 28 78 23 50
Mail: b.s.møller@mail.dk
 
Kvartermester:
Erik Petersen
Mølmark 7
6310 Broager
Tlf. 30 47 49 99
Mail: e.petsen@stofanet.dk
 
Suppleant:
Mogens Nielsen
Mjanghøj 4, Mjang
6470 Sydals
Tlf. 29 43 54 75
Mail: cdr.sg.moni@gmail.com 
 
Suppleant:
Jørgen Christensen
Bosagergården 21 st. th.
6400 Sønderborg
Tlf. 21 47 08 18
Mail: intercooler@live.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTYRELSESMØDERNE
 
Der er bestyrelsesmøde hver den 1. tirsdag - kl. 19.00 - i månederne: februar, april, juni, august, oktober, december - eller efter behov - med følgende overordnede dagsorden:
 
 
1.  Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde.
2.  Meddelelser:
3.  Økonomi og regnskab.
4. Sager til drøftelse.
5.  Arrangementer:
     5a. Evaluering af arrangementer.
     5b. Kommende arrangementer.
6.   Personalia.
7.   Vagtplan for banjemestre.
8.   Eventuelt.
9.   Næste møde.
 
Alle dagsordener, referater og regnskaber ligger fremme til gennemsyn, i en mappe, i marinestuen.
 
I mappen findes endvidere vedtægter, blivende bestemmelser, aftaler og andre vigtige dokumenter for foreningens dagligdag m.m. 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com