Foreningen / Bestyrelse
 
 
 
 

Bestyrelse

Marineforeningens afdeling 70 for Sønderborg og Omegn
Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg.
 

Bestyrelsen 2021 (valgt på "corona" generalforsamlingen d. 14. august 2021) 

Formand:
Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade2B 01
6400 Sønderborg
Tlf. 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
Sekretær:
Peder Jørgensen
Alssundvej 52, Dybbøl
6400 Sønderborg
Tlf. 20 82 93 45
Mail: pedlis@adslhome.dk
 
Kasserer:
Erik Hummel Iversen
Solbakken 19
6400 Sønderborg
Tlf: 22 24 41 36
Mail: hummeliversen@gmail.com
 
Ansvarlig Banjemester:
Jørn William Kiølseth
Sundgade 10
6400 Sønderborg
Tlf. 30 63 80 06
Mail: jornbodil@privat.dk
 
Kvartermester:
Erik Hummel Iversen
Solbakken 19
6400 Sønderborg
Tlf: 22 24 41 36
Mail: hummeliversen@gmail.com
 
Slopkistebestyrer:
Bjarne Skjold Møller
Kettingvej 55
6440  Augustenborg
Tlf. 28 78 23 50
Mail: b.s.møller@mail.dk
 
Suppleant:
Christian Forum Møller
Perlegade 10 D
6400  Sønderborg
Tlf. 21 26 42 66
Mail: c_f_moeller@mns.com
 
 
BESTYRELSESMØDERNE
Der er bestyrelsesmøde hver den 1. tirsdag i måneden, med følgende dagsorden:
 
 
1.  Velkomst.
 
2.  Godkendelse af referat.
 
3.  Meddelelser:
     3a. Formanden
     3b. Øvrige bestyrelsesmedl.
 
4.  Indkomne forslag.
 
5.  Arrangementer:
     5a. Evaluering af arrangementer.
     5b. Kommende arrangementer.
 
6.   Regnskabet ved Kassereren.
 
7.   Vagtplan for banjemestre.
 
8.   Eventuelt.
 
Fastlæggelse af næste møde.
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com