Marineforeningsjubilarer 
 
 
25 år siden indmeldelse
 
Poul Erik Kragh
 
 
 
Jubilarmedaljer overrækkes under festlige former ifm. den årlige generalforsamling, i februar, sammen med gode skibskammerater.
 

MÆRKEDAGE 2023

 
Runde fødselsdage 
 
 
60 år
 
Christian Forum Møller
 
70 år
 
Mogens Nielsen
 
80 år
 
Peder Jørgensen
Knud Clausen
 
90 år
 
Poul Erik Kragh
 
 
Ifm. foreningens fødselsdag, i november, modtager alle fremmødte der fylder rundt, en lille present af foreningen.
 
  
  
Til alle der har mærkedage i 2023 skal der lyde et:
  "Hjerteligt tillykke, fra hele foreningen"
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søværnsjubilarer
 
 
50 år siden indkaldelse
 
John Dornhoff
 
60 år siden indkaldelse
 
Knud Clausen
Eigil Reinhold Jensen
Peder Jørgensen
 
 

Jubilarmedaljer overrækkes under festlige former ifm. den årlige generalforsamling, i februar, sammen med gode skibskammerater.
 


 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com