Medlemmer / Jeg vil gerne være medlem

Jeg vil gerne være medlem

Sønderborg Marineforening
Verdens Ende 16
6400 Sønderborg
Danmark
 
 
Foreningens formål er:

"At styrke nationens interesse for Søværnet, søfarten og "Det blå Danmark", samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø".

Marineforeningen retter sig således mod hele “Det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet eller handels-/fiskerflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv.
 
*************************************************************************
 
Marineforeningens organisation:
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com