Nyheder / Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"
 
Om Orlogsflaget
 
Flaget og flåden
 
Flaget og flåden har altid været knyttet tæt sammen. En stor del af flådens virksomhed har jo nemlig hørt sammen med, "at vise flaget", eller måske mere retvisende "at vise magten".

Men flådens skibe anvender ikke Dannebrog, de fører Orlogsflaget. Orlogsflaget har en mere dybrød farve (kraprød), end Dannebrog.
 
 
 
 
I Søværnet holdes traditionerne omkring flaget fortsat i hævd.

Flag har altid spillet en vigtig rolle til søs, f.eks. til signalering, til identificering af andre skibe, for at vise hvem der var ombord, for at advare mod farer og meget andet.

Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"

 
 
BETHEL - det sejlende sømandshjem
 
Trods det ikke-maritime navn er BETHEL et større skib, der tidligere har sejlet som orlogsfartøj for Søværnet, under navnet ROMSØ Y 302. Nu sejler det for Sømandsmissionen. Skibet sejlader i sommerperioden og fungerer som caféskib, hvor der hver dag er “åbent skib”. Skibet ligger i denne uge, fra d. 18. - 22. juni, i Sønderborg og alle er velkomne ombord. Herefter sætter de kursen mod Assens.
 

Y 302, ROMSØ i sine velmagtsdage i Søværnet.

Besætningen er sømandsmissionærer og frivillige hjælpere, og tilgangen til gæsten ombord er den samme, som de udviser overfor alle andre i de maritime miljøer.

Der arrangeres også besøg/møder for foreninger, børnehaver, skoler, osv.
Alle er meget velkomne ombord på Bethel, når de sejler Danmark rundt fra maj til oktober hvert år.
 
BETHEL som det ser ud idag. Særligt iøjnefaldende er den nye permanente overbygning mellem styrehuset og bakken og overdækningen af agterdækket.
 
 
De maritime effekter, på skottet, afslører BETHELs fortid i den danske flåde. Korset, og det kristne budskab, er en vigtig del af missionens DNA.
 
De udsendte medarbejdere fra Sønderborg Marineforening, den gamle og den nye formand, påmønstrede i et par timer for en hyggelig snak, om alt mellem himmel og jord. Et besøg kan varrmt anbefales.
 
Den tidligere formand, Jan Marcussen (tv), i en hyggelig snak med besætningen, om stort og småt.
 
Fotos: Forsvarsgalleriet, sømandsmissionen og Poul-Arne Callesen
 
*************************************************************************
Nyt projekt i støbeskeen – Museum Nyholm (Holmen)

Elefanten, kajanlægget, der udgår fra Under Kronen, er som bekendt opstået ved at sænke og bygge oven på linjeskibet af samme navn. Det kunne udgraves, og delvis blotlægges og indgå i et nyt flådemuseum. Det er en del af nye planer for Flådemuseum Nyholm, som en arbejdsgruppe med admiral Tim Sloth Jørgensen, formand for Peder Skram Fonden, har forelagt Folketingets Forsvarsudvalg i midten af december.

Mellem Elefanten og Refshaleøens tørdok kan graves en undersøisk tunnel under Krudtløbet eller de to lokaliteter kunne forbindes af en eldrevet færge. Tørdokken kan rumme de nuværende skibe, som indgår i Museerne på Hol men, fregatten PEDER SKRAM, missil torpedobåden SEHESTED og ubåden SÆLEN, som Mastekranen også er en del af. Planbygningen kan så anvendes til skiftende, moderne udstillinger.

Med i planen er desuden Arresten med Orlogsmuseets modelbyggerlaug, Orlogsmuseets samlinger, som kan placeres i Planbygningen, Radiostationen OXA, kommandantbygningen og en rekonstruktion af en bedding til korvetten Galathea, bygget i 1831 til den første Galatheaekspedition, som kan formidles i en ny pavillon ved Planbygningen.
 
 
 
Billedtekst: 1. Galathea-bedding, 2. Planbygning til udstillinger og åbne magasiner, 3. Mastekranen, 4. Arresten, 5. Under Kronen (info butik og billettering), 6. Kommandantbygning med administration, 7. Batteriet Sixtus med Rigets Flag, 8. Elefanten frilægges under glas, 9., Toiletter og drift, 10. Tunnel eller el-færge, 11. Skibene, 12. OXA. 

Dette fremgår af skitser udarbejdet af Orlogsmuseets tidligere leder, Ole L. Frantzen og arkitekt og visuel formidler Peter Claudell. I det hele taget kan faciliteterne udvides til at formidle alle tre værns historie og materiel, F16, Leopard kampvogne, m.v. og fremstå som et militært formidlingscenter. Og det kan være i tæt samarbejde med Forsvarets rekruttering, som allerede er på Nyholm og med rundvisninger for børn og unge for at skabe interesse for Forsvaret.

Det er der behov for i den nye sikkerhedspolitiske situation og stigende behov for personel. Dette fremgår af skitser udarbejdet af Orlogsmuseets tidligere leder, Ole L. Frantzen og arkitekt og visuel formidler Peter Claudell.

Tekst: Erik Staffeldt, Københavns MF.
Skitse: Frantzen & Claude.
 
*************************************************************************
Kronprinsen og formanden
 
Nedenstående historie er snart 25 år gammel, men er igen gjort aktuel gennem tronskiftet, hvor medierne har efterspurgt danskernes personlige relationer til HM Dronning Margrethe og HM Kong Frederik. Så også i disse ydmyge spalter vil vi tage handsken op, idet foreningens formand, ved flere lejligheder, har været sammen med (dengang) HKH kronprinsen. Blandt andet har de sejlet sammen på en stor øvelse i Vesterhavet, da kronprinsen var i frømandskorpset.
 

Foto: Torben Glyum
Billedet stammer fra Marinehjemmeværnets 50 års jubilæum i 2002, hvor receptionen blev afholdt på Nyborg Slot, og viser HKH Kronprinsen, KK Kurt Verner (nu formand i Nyborg MF) og KL Poul-Arne Callesen (nu formand i Sønderborg MF) under en hyggelig passiar omkring deres fællles øvelses- og sejladsoplevelser. Receptionen blev afsluttet med en frokost i marinestuen i Nyborg MF.
 
Berlingske Tidende skrev således om arrangementet som indeholdte flere spændende elementer, med historiske tråde til nutiden.
 
"Lørdag d. 13. juli 2002 klokken lidt i ni hejste kronprins Frederik for første gang sit personlige flag, et splitflag med tre løver, kronet skjold og elefantordenens kæde uden om, i kongeskibet Dannebrogs mast.

Markeringen af, at kronprinsen var om bord - hvilket betyder, at forsvaret har pligt til at salutere - foregik i Storebælt ud for Nyborg, hvor Marinehjemmeværnet markerede sit 50 års jubilæum med en flådeparade for kronprinsen.

I alt 25 af Marinehjemmeværnets 30 fartøjer deltog i den såkaldte »steam past«, mens salutkanoner fra Marinehjemmeværnets skole på Slipshavn afgav en salut på de 21 skud, som tilkommer en kronprins. Hvis kongeflaget er oppe - når regenten er med om bord - skal der saluteres med 27 skud.

Forrest i flådeparaden sejlede de nyeste skibe, 800-klassen, og til allersidst kom det gode skib, kutteren »Crux« fra Hundested, som vistnok stammer fra 1920erne. Den skal afløses, når Marinehjemmeværnet fra næste år begynder at modtage sine nye, hidtil største skibe på 90 ton.

Som det hører sig til, blev der blæst i bådmandspiberne og gjort honnør mellem samtlige skibe og Dannebrog, mens pressefolk så med fra et af hjemmeværnsskibene.

Et enkelt ugeblad havde forhyret en lokal speedbåd for at få sine egne billeder.

Inde på land ventede mellem 500 og 1.000 nyborgensere samt en hoben af pressefolk på at se kronprinsen forlade Dannebrog - der naturligvis havde valgt at lægge til ved Honnørkajen i Nyborg.

Den timelange ventetid brugte pressen til at fraternisere med »Dannebrog«s hofkokke, der stegte frikadeller i kabyssen med åbne koøjer ud til kajen.

Er Mary om bord?

Frikadellerne, med masser af krydderier og løg i, var til besætningen. Smagsprøverne til pressen smagte udmærket, absolut en kongelig lækkerbidsken. Til gengæld trak journalisterne en ren nitte, da de spurgte, om kronprinsen monstro havde gæster - læs: en ung dame ved navn Mary - om bord.

Nej, der var ingen ekstra opdækning til morgenmad.

Kronprinsen skulle spise frokost i byens Marineforenings hus på havnen, hvor den stod på Matjesfilet på is - men inden da var der reception og parade på Nyborg Slot, Danmarks ældste kongeslot.

I dagens anledning havde byrådet besluttet at tildele kronprinsen årets Nyborgpris - en broncefigur udført af kunstneren Flemming Knudsen.

Marinehjemmeværnets inspektør, kommandør Henrik Kudsk, fastslog i sin tale, at Nyborg i kraft af skolen i Slipshavn nord for Nyborg er Marinehjemmeværnets hovedstad, og da kronprinsen talte til de flere hundrede opmarcherede frivillige medlemmer af Marinehjemmeværnet, uden for slottet, roste han dem alle.

»I fremstår som en stolt organisation og værdige repræsentanter for flåden,« sagde kronprinsen, som i sin tid i Frømandskorpset selv har sejlet med Marinehjemmeværnets skibe og oplevet deres effektivitet".
 
Tekst: Christian Brøndum/Berlingske
 
*************************************************************************
De troede de kunne "liste sig forbi" uden vi så det!!
 
Onsdag d. 16. august ifm. klargøring til Landsformandens foredrag kom der pludselig en grå skygge listene ind i Alssund, nordfra. Var det ikke? - jo det var det! Y311 SØLØVEN, vort adoptionsskib.
 
Formanden blev lidt stram i betrækket, - det havde ingen meddelt! Men han blev hurtigt god igen, fordi straks tikkede der en mail ind på hans telefon fra chefen på SØLØVEN.
 
Han var godt klar over, at de var blevet spottet og ville lige fortælle hvorfor de kom uanmeldt. De sejler med kadetter i denne tid og der var ikke noget anløb, de sejlede den modsatte vej et kvarter efter. Vort gæt er, at Alssund er et godt sted at navigere og demonstere hvor farvandsafmærkningen vender (under Alssundbroen), pludselig har man de "forkerte bøjer" på den forkerte side.
 
Senere, skriver chefen, står den på uddannelse af minedykkere, på dybt vand.
 
Chefen, Orlogskaptajn Chris Rønholt, bad formanden overbringe sine varmeste ønsker om en god sensommer, til alle i Sønderborg Marineforening samt et: "Fair winds and following seas".
 
 
Sønderborg Kommunes adoptionsskib Y 311 SØLØVEN, på en hurtig "visit" i Alssund ifm. uddannelsessejlads med kadetter.
 
 
Billede: Poul-Arne Callesen
 
 ************************************************************************
MARITIM HISTORIE
- og maritim litteratur
 
***********************************
 
ADMIRAL GARDE
- karrieren, katastrofen og konsekvensen
 
I august er det 28 år siden, at en tragedie ramte det danske forsvar. Den 3. august 1996 omkom den nytiltrådte forsvarschef admiral Hans Jørgen Garde i et flystyrt ved Færøerne. Alle om bord omkom.
 
Bogen er ikke ny, men det gør den ikke mindre læseværdig. Alle med hang til havet, Søværnet og  forsvaret bør læse denne biografi om admiral Garde og katastrofen på Færøerne.
 
Militærhistorikerne Søren Nørby og Rasmus Dahlberg har skrevet denne spændende og medrivende bog. Bogen kan også lånes på biblioteket, både som  E-bog og som lydbog.
 
God læselyst.
 
 
 
*************************************
Gratis maritim litteratur og læsning
 
Det er nok de færreste læsere af disse spalter, som ikke har bemærket, at webmasteren har en forkærlighed for Søværnets Historiske Konsulent, marinehistoriker Søren Nørbys, skriverier om den danske flåde m.m..
 
I den forbindelse vil jeg henvise til hans hjemmeside: noerby.net hvor man bl.a. kan finde henvisninger og links til mange timers gratis læsning og lytning.
 
Besøg hjemmesiden og brug de mørke vinteraftener til at blive klogere på den danske flådes spændende historie, som strækker sig helt tilbage fra Kong Hans,s tid (1481-1513) og til i dag. Du bliver ikke skuffet!
 
 
Marinehistoriker Søren Nørby (tv) ses her sammen med pens. flotilleadmiral Niels Chr. Borck ifm. udgivelsen af deres fælles bog: Søheltenes Skibe.
 
God læselyst
 
*************************************************************************
 
Søheltenes skibe
af marinehistoriker Søren Nørby og flotilleadmiral Niels Chr. Bork
 
 
Denne bog er af ældre dato, men ligger webmasteren meget på sinde, fordi han netop sejlede med Bredal, en af de 10 torpedomissilbåde. Titlen: Søheltenes skibe refererer nok desværre ikke primært til dem som sejlede med dem, men til de 10 søhelte der lagde navn til skiben. Bogen er spændende og meget læseværdig.
 
De ti torpedomissilbåde af Willemoes-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121årige historie. I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.

Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede til. Sidst men ikke mindst fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens motortorpedobåde.

Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammenhæng under Den kolde Krig. En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.

Bogen er gennemillustreret med over 200 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.
 
God læselyst.
 
Kilde: Dansk Militærhisorie
 
*************************************************************************
 
 
For flaget og Danmark
af Søren Nørby og Jacob Seerup
 
 Endnu en spændende bog kan hentes på e-reolen
 
 
 
 
 
Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
 
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
 
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
 
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.
 
God læselyst
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
 
Igen et velskrevet værk fra marinehistoriker, Søren Nørby.
 
Den danske admiral Niels Juels motto, nec temere, nec timide (“hverken ubesindig eller frygtsom”), har siden 1700-tallet stået som ledetråd for søofficererne i den danske flåde. Som skibschef har søofficeren ansvaret for skib og besætning, og mangt en skibschef har igennem tiden måtte træffe beslutninger, der kunne betyde liv eller død for dem selv og deres besætning.

Hverken ubesindig eller frygtsom fortæller 11 dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn. Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.
 
Bogen kan iøvrigt lånes gratis på E-reolen, både som e-bog og som lydbog - spændende og maritimt oplysende historie.
 
God læse-/lyttelyst.
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
"Med fornøden dristighed"
- af Søren Nørby
 
"Med fornøden dristighed" er skrevet af cand. mag, og marinehistoriker i Søværnet, Søren Nørby, og indeholder 12 små, men dramatiske beretninger, om skibschefer og besætninger som netop levede op til bogens titel. Fra DANNEBROG,s dødskamp mod svenskerne i 1710, over ROLF KRAKES indsatser i Alssund og Vemmingbund i 1864, og til TRITONS,s redningsaktion ved Island i 2006.
 
Ordene "med fornøden dristighed" tilskrives Peter Tordenskjold, men er nok en myte. Ikke desto mindre, så indgår de i enhver skibschefs og besætnings uddannelse, og målet er ikke, at overskride konventioner eller bestemmelser, eller være en undskyldning for uansvarlighed eller dumdristighed, men om at gå lige til grænsen - og måske lidt længere! At vinde en krig kræver en aggresiv og offensiv tilgang til jobbet - og en god portion fandenivoldskhed.
 
Alle 12 beretninger har, som nævnt, dette element i sig, men tegner ikke kun billeder af vundne slag eller glorværdige kampe. Læs den, det er interessant og spændende læsning, og så er det gratis!. Hvis man har et lånekort fra biblioteket, med et password/adgangskode, så kan man gå ind på E-reolen og låne bogen.
 
God læselyst.
 
Poul-Arne Callesen
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com