Nyheder / Marineskibe i havnen

Marineskibe i havnen

Ved Sønderborg Slot ligger tre skibe af Holm-klassen
 
Hirsholm, Ertholm og Alholm på besøg.
 
Tekst og foto L. Larsen, 2020-10-03
 
De tre skibe ligger til kaj ved slottet og det er tre af aøværnets specialskibe af Holm-klassen.
 
HDMS MSD5 Hirsholm. (Til venstre i billedet herover)
Fartøjet er et minerydningsfartøj, eller minerydningsdrone, og
der er det helt specielle ved dette skib, at det under minerydningsopgaver kan fjernstyres. Skibet, sammen med
MSD6, er søværnets minerydningsdroner, som afløser MSF-klassen.
Skibet har en besætning på tre mand. I fjernstyret udgave er
der ingen besætning på skibet, og skibet betjenes på afstand.
 
HDMS A543 Ertholm og HDMS A544 Alholm
De fungerer begge som skoleskibe med 9 mands besætninger.
Fast besætning på 5 mand og 4 kadetter.
 
Holm-klassen består af seks fartøjer.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk