Nyheder / Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"
 
Om Orlogsflaget
 
Flaget og flåden
 
Flaget og flåden har altid været knyttet tæt sammen. En stor del af flådens virksomhed har jo nemlig hørt sammen med, "at vise flaget", eller måske mere retvisende "at vise magten".

Men flådens skibe anvender ikke Dannebrog, de fører Orlogsflaget. Orlogsflaget har en mere dybrød farve (kraprød), end Dannebrog.
 
 
 
 
I Søværnet holdes traditionerne omkring flaget fortsat i hævd.

Flag har altid spillet en vigtig rolle til søs, f.eks. til signalering, til identificering af andre skibe, for at vise hvem der var ombord, for at advare mod farer og meget andet.

Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"

 
Den danske flåde 2023
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************
 
MARITIM HISTORIE
- og maritim litteratur
 
 
Gratis maritim litteratur og læsning
 
Det er nok de færreste læsere af disse spalter, som ikke har bemærket, at webmasteren har en forkærlighed for Søværnets Historiske Konsulent, marinehistoriker Søren Nørbys, skriverier om den danske flåde m.m..
 
I den forbindelse vil jeg henvise til hans hjemmeside: noerby.net hvor man bl.a. kan finde henvisninger og links til mange timers gratis læsning og lytning.
 
Besøg hjemmesiden og brug de mørke vinteraftener til at blive klogere på den danske flådes spændende historie, som strækker sig helt tilbage fra Kong Hans,s tid (1481-1513) og til i dag. Du bliver ikke skuffet!
 
 
Marinehistoriker Søren Nørby (tv) ses her sammen med pens. flotilleadmiral Niels Chr. Borck ifm. udgivelsen af deres fælles bog: Søheltenes Skibe.
 
God læselyst
 
*************************************************************************
 
Søheltenes skibe
af marinehistoriker Søren Nørby og flotilleadmiral Niels Chr. Bork
 
 
Denne bog er af ældre dato, men ligger webmasteren meget på sinde, fordi han netop sejlede med Bredal, en af de 10 torpedomissilbåde. Titlen: Søheltenes skibe refererer nok desværre ikke primært til dem som sejlede med dem, men til de 10 søhelte der lagde navn til skiben. Bogen er spændende og meget læseværdig.
 
De ti torpedomissilbåde af Willemoes-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121årige historie. I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.

Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede til. Sidst men ikke mindst fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens motortorpedobåde.

Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammenhæng under Den kolde Krig. En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.

Bogen er gennemillustreret med over 200 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.
 
God læselyst.
 
Kilde: Dansk Militærhisorie
 
*************************************************************************
 
 
For flaget og Danmark
af Søren Nørby og Jacob Seerup
 
 Endnu en spændende bog kan hentes på e-reolen
 
 
 
 
 
Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
 
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
 
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
 
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.
 
God læselyst
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
 
Igen et velskrevet værk fra marinehistoriker, Søren Nørby.
 
Den danske admiral Niels Juels motto, nec temere, nec timide (“hverken ubesindig eller frygtsom”), har siden 1700-tallet stået som ledetråd for søofficererne i den danske flåde. Som skibschef har søofficeren ansvaret for skib og besætning, og mangt en skibschef har igennem tiden måtte træffe beslutninger, der kunne betyde liv eller død for dem selv og deres besætning.

Hverken ubesindig eller frygtsom fortæller 11 dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn. Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.
 
Bogen kan iøvrigt lånes gratis på E-reolen, både som e-bog og som lydbog - spændende og maritimt oplysende historie.
 
God læse-/lyttelyst.
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
"Med fornøden dristighed"
- af Søren Nørby
 
"Med fornøden dristighed" er skrevet af cand. mag, og marinehistoriker i Søværnet, Søren Nørby, og indeholder 12 små, men dramatiske beretninger, om skibschefer og besætninger som netop levede op til bogens titel. Fra DANNEBROG,s dødskamp mod svenskerne i 1710, over ROLF KRAKES indsatser i Alssund og Vemmingbund i 1864, og til TRITONS,s redningsaktion ved Island i 2006.
 
Ordene "med fornøden dristighed" tilskrives Peter Tordenskjold, men er nok en myte. Ikke desto mindre, så indgår de i enhver skibschefs og besætnings uddannelse, og målet er ikke, at overskride konventioner eller bestemmelser, eller være en undskyldning for uansvarlighed eller dumdristighed, men om at gå lige til grænsen - og måske lidt længere! At vinde en krig kræver en aggresiv og offensiv tilgang til jobbet - og en god portion fandenivoldskhed.
 
Alle 12 beretninger har, som nævnt, dette element i sig, men tegner ikke kun billeder af vundne slag eller glorværdige kampe. Læs den, det er interessant og spændende læsning, og så er det gratis!. Hvis man har et lånekort fra biblioteket, med et password/adgangskode, så kan man gå ind på E-reolen og låne bogen.
 
God læselyst.
 
Poul-Arne Callesen
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com