Nyheder / Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"
 
Om Orlogsflaget
 
Flaget og flåden
 
Flaget og flåden har altid været knyttet tæt sammen. En stor del af flådens virksomhed har jo nemlig hørt sammen med, "at vise flaget", eller måske mere retvisende "at vise magten".

Men flådens skibe anvender ikke Dannebrog, de fører Orlogsflaget. Orlogsflaget har en mere dybrød farve (kraprød), end Dannebrog.
 
 
 
 
I Søværnet holdes traditionerne omkring flaget fortsat i hævd.

Flag har altid spillet en vigtig rolle til søs, f.eks. til signalering, til identificering af andre skibe, for at vise hvem der var ombord, for at advare mod farer og meget andet.

Nyt fra Søværnet, Marinehjemmeværnet og "Det blå Danmark"

 
 
HDMS Thetis på lynvisit i Sønderborg
 
 
Onsdag d. 6. december besøger inspektionsskibet Thetis Sønderborg på en lille promotiontur hvor de vil præsenteret Søværnet, skibet og deres uddannelser. Thetis ligger ud for Multikulturhuset med flag/lys over top.
 
Skibet anløber Sønderborg ved 17.00 tiden tirsdag og afsejler igen onsdag eftermiddag, efter et åbent hus arrangement mellem kl. 10.00 og 14.00. Onsdag eftermiddag forlægges der til Aabenraa, hvor der imorgen torsdag, også er åbent hus. Torsdag eftermidddag sættes kursen mod Frederikshavn og en velfortjent juleferie og afspadsering for besætningen.

Ifm. åbent hus arrangementet er en række studerende fra Sønderborg inviteret omord. De får en rundvisning, og så har skibet forberedt en lille uddannelsesmesse i helikopterhangaren. Her vil besætningen fortælle lidt om, hvilke uddannelser og karrieremuligheder Søværnet tilbyder.

Det er i besætningen der har bedt om, at skibet besøger Sønderborg. Det skyldes, at der er en del sønderjyder ombord – herunder flere der har studeret i Sønderborg, på den ene eller anden måde.

 
 
Thetis ligger smukt, ud for Multikulturhuset, i aftenskumring, snevejr og med lys over top.
 
Lidt mere om Thetis klassen.
 
Skibene i klassen er HDMS Thetis, HDMS Triton, HDMS Vædderen og HDMS Hvidbjørnen. Skibene er specielt bygget til patrulje i Nordatlanten, hvor vejrforholdene kan være særdeles krævende. Derfor kan de bl..a bryde is op til en meter tykkelse.

THETIS-klassen er hjemmehørende i Frederikshavn under 1. Eskadre, men tilbringer det meste af deres levetid i Nordatlanten, hvor de er indsat under Arktisk kommando. Der er således kontinuerligt to skibe af THETIS-klassen udsendt i Arktisk kommando's operationsområde. Typisk et skib ved Færøerne og et ved Grønland. 

Den primære opgave for THETIS-klassen i Arktisk kommando's operationsområde er suverænitetshåndhævelse og forsvar af Grønland og Færøerne. Sekundært at assistere med søredning (SAR), miljøovervågning og fiskeriinspektion, samt yde assistance til blandt andre politiet, Skat, DMI og Sirius patruljen.
 
Tekst: Wikipedia
 
*************************************************************************
OSK Design lokker med koncept til nye arktiske fregatter
 
Danske OSK Design vil med et egenfinansieret koncept-design på en ny, avancerete arktiske fregatter sætte skub i processen om af afløsere til de eksisterende inspektionsskibe, som Arktisk Kommando benytter i Nordatlanten.
 

OSK Design koncept til en ny arktisk fregat til Søværnet.. Foto: OSK Design

MaritimeDanmark 18.09.2023. Lars Emtekær, Maritimedanmark.dk

Den historisk store rammebevilling på 143 mia. kr. over de næste ti år til en modernisering af det danske forsvar er på plads. Og nu vil det danske skibsdesignfirma OSK Design lokke Forsvaret ud af busken med præsentationen af et egenfinansieret koncept-design på en mulig afløser, for de fire skibe i Thetis-klassen, der har patruljeret Nordatlanten og Grønland i nu 30 år.

“Forsvaret har ikke endnu taget stilling til projektet om arktiske fregatter, men vi har bare prøvet at at sætte skub i diskussionen ved at komme med et forslag,” siger Lars Povl Jensen, Head of Defence i OSK Design til Maritime Danmark.

Koncept-designet er udarbejdet ved at tage de funktionaliteter, der allerede i dag er i Thetis-klassen og toppet op med nye ønsker:

“Hvis man trækker lidt ud af debatten er det sådan set ikke så svært at gætte sig til, hvad vi tror Forsvaret gerne vil have løst af opgaver i omkring i Nordatlanten og Grønland,” siger Lars Povl Jensen.

OSK Design forestiller sig et skib på 125 meter, der ifølge Lars Povl Jensen, er det længste, hvis skibet skal kunne gå ind i de grønlandske havne.

Skibet er designet til at kunne udføre en bred vifte af opgaver året rundt i isfyldte farvande med en maks-hastighed på over 23 knob.

Koncept-designet kan rumme både defensive og offensive våbensystemer og har plads til mellem 60 og 125 personer om bord afhængig af opgaven.

“Skibet er designet l at rumme forskellige modulære systemer og lagre, såsom ACTAS ASW-systemet, mineudlægningsmoduler, olieudslipsbomme og udstyr til Arctic Standby Force, hvilket giver mulighed for missionsspecifik tilpasning. Med sin store, modulopbyggede missionsbugt kan dette fartøj tilpasses til anti-ubådskrigsførelse (ASW), overflade- og luftovervågning, opretholdelse af suverænitet, eftersøgning og redning, katastrofehjælp og forbedret selvforsvar,” skriver OSK Design i en pressemeddelelse.

Er det almindeligt, at i selv finansierer det første design-udkast?

“Nej, det er det ikke - men vi har gjort det for at vise Forsvaret hvad vi kan - og for at vise det ude omkring i verden,” siger Lars Povl Jensen.

Men der er alene tale om et koncept, understreger han

Derfor vil OSK Design i praksis starte helt fra bunden igen, hvis Søværnet skulle bide på. Og så venter en mangeårig proces.

“Vi vil meget gerne hjælpe Søværnet med dyrke brugerkravene frem, og så følger en lang proces omkring først koncept-design, så basic-design - derefter udbud til værfter - og detailed-design. Herefter skal skibene bygges og siden udrustes. Det vil tage omkring otte år,” siger Lars Povl Jensen. I bedste fald lidt hurtigere.

“Det er en lang proces, og det er også derfor vi forsøger at skubbe lidt til processen. Vi skal snart i gang med de første og indledende studier, hvis Søværnet vil have nye skibe klar i 2030 eller 2032”.

Spørgsmålet er så, om Forsvaret overhovedet vil prioritere afløsere for de 30 år gamle inspektionsskibe.

DR Nyheder kunne i april i år afsløre, at Forsvaret i stedet for at bygge nye arbejder med planer om at levetidsforlænge de fire skibe i Thetis-klassen, så de skal kunne fortsætte i de næste 20 år.

“Jeg troede faktisk det var en joke, første gang jeg hørte det,” sagde Finn Bæk Karlsson, der er eskadrens fællestillidsrepræsentant, dengang til DR.

“Det holder ikke, at danske soldater skal sejle i verdens farligste farvand i skibe, der er 40-45 år gamle, “ tilføjede han.

Om det kommer til at ske - eller om der skal bygges nye skibe - er nu op til forligspartiernes forhandlinger om, hvordan de 143 ekstra milliarder skal bruges.

Forhandlingerne starter til efteråret.


Tags: OSK Design og 
MaritimeDanmark
 
*************************************************************************
De troede de kunne "liste sig forbi" uden vi så det!!
 
Onsdag d. 16. august ifm. klargøring til Landsformandens foredrag kom der pludselig en grå skygge listene ind i Alssund, nordfra. Var det ikke? - jo det var det! Y311 SØLØVEN, vort adoptionsskib.
 
Formanden blev lidt stram i betrækket, - det havde ingen meddelt! Men han blev hurtigt god igen, fordi straks tikkede der en mail ind på hans telefon fra chefen på SØLØVEN.
 
Han var godt klar over, at de var blevet spottet og ville lige fortælle hvorfor de kom uanmeldt. De sejler med kadetter i denne tid og der var ikke noget anløb, de sejlede den modsatte vej et kvarter efter. Vort gæt er, at Alssund er et godt sted at navigere og demonstere hvor farvandsafmærkningen vender (under Alssundbroen), pludselig har man de "forkerte bøjer" på den forkerte side.
 
Senere, skriver chefen, står den på uddannelse af minedykkere, på dybt vand.
 
Chefen, Orlogskaptajn Chris Rønholt, bad formanden overbringe sine varmeste ønsker om en god sensommer, til alle i Sønderborg Marineforening samt et: "Fair winds and following seas".
 
 
Sønderborg Kommunes adoptionsskib Y 311 SØLØVEN, på en hurtig "visit" i Alssund ifm. uddannelsessejlads med kadetter.
 
 
Billede: Poul-Arne Callesen
 
 ************************************************************************
 
Den danske flåde 2023
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************
 
MARITIM HISTORIE
- og maritim litteratur
 
 
Gratis maritim litteratur og læsning
 
Det er nok de færreste læsere af disse spalter, som ikke har bemærket, at webmasteren har en forkærlighed for Søværnets Historiske Konsulent, marinehistoriker Søren Nørbys, skriverier om den danske flåde m.m..
 
I den forbindelse vil jeg henvise til hans hjemmeside: noerby.net hvor man bl.a. kan finde henvisninger og links til mange timers gratis læsning og lytning.
 
Besøg hjemmesiden og brug de mørke vinteraftener til at blive klogere på den danske flådes spændende historie, som strækker sig helt tilbage fra Kong Hans,s tid (1481-1513) og til i dag. Du bliver ikke skuffet!
 
 
Marinehistoriker Søren Nørby (tv) ses her sammen med pens. flotilleadmiral Niels Chr. Borck ifm. udgivelsen af deres fælles bog: Søheltenes Skibe.
 
God læselyst
 
*************************************************************************
 
Søheltenes skibe
af marinehistoriker Søren Nørby og flotilleadmiral Niels Chr. Bork
 
 
Denne bog er af ældre dato, men ligger webmasteren meget på sinde, fordi han netop sejlede med Bredal, en af de 10 torpedomissilbåde. Titlen: Søheltenes skibe refererer nok desværre ikke primært til dem som sejlede med dem, men til de 10 søhelte der lagde navn til skiben. Bogen er spændende og meget læseværdig.
 
De ti torpedomissilbåde af Willemoes-klassen, der tjente Søværnet fra 1974-2000, markerede højdepunktet i det danske torpedobådsvåbens 121årige historie. I denne bog skildres i ord og billeder disse fremragende orlogsfartøjer, der alt for tidligt måtte mærke skærebrænderens sviende bid.

Forfatterne fortæller om bådenes tilblivelse, deres opgaver i krig og fred og den specielle torpedobådstaktik i kystnære operationer, som den danske flåde gennem mere end 100 år udviklede til. Sidst men ikke mindst fortælles om livet om bord og om de mænd og kvinder, der sejlede med flådens motortorpedobåde.

Bogen giver en rigdom af tekniske og faktuelle oplysninger, men giver også vurderinger af skibenes betydning i den sikkerhedspolitiske sammenhæng under Den kolde Krig. En række fortællinger og anekdoter fra livet om bord giver et levende indblik i bådenes hverdag. Desuden omtales den langstrakte proces, som førte til bådenes udfasning i år 2000.

Bogen er gennemillustreret med over 200 fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været offentliggjort.
 
God læselyst.
 
Kilde: Dansk Militærhisorie
 
*************************************************************************
 
 
For flaget og Danmark
af Søren Nørby og Jacob Seerup
 
 Endnu en spændende bog kan hentes på e-reolen
 
 
 
 
 
Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
 
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
 
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
 
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.
 
God læselyst
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
 
Igen et velskrevet værk fra marinehistoriker, Søren Nørby.
 
Den danske admiral Niels Juels motto, nec temere, nec timide (“hverken ubesindig eller frygtsom”), har siden 1700-tallet stået som ledetråd for søofficererne i den danske flåde. Som skibschef har søofficeren ansvaret for skib og besætning, og mangt en skibschef har igennem tiden måtte træffe beslutninger, der kunne betyde liv eller død for dem selv og deres besætning.

Hverken ubesindig eller frygtsom fortæller 11 dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn. Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.
 
Bogen kan iøvrigt lånes gratis på E-reolen, både som e-bog og som lydbog - spændende og maritimt oplysende historie.
 
God læse-/lyttelyst.
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
"Med fornøden dristighed"
- af Søren Nørby
 
"Med fornøden dristighed" er skrevet af cand. mag, og marinehistoriker i Søværnet, Søren Nørby, og indeholder 12 små, men dramatiske beretninger, om skibschefer og besætninger som netop levede op til bogens titel. Fra DANNEBROG,s dødskamp mod svenskerne i 1710, over ROLF KRAKES indsatser i Alssund og Vemmingbund i 1864, og til TRITONS,s redningsaktion ved Island i 2006.
 
Ordene "med fornøden dristighed" tilskrives Peter Tordenskjold, men er nok en myte. Ikke desto mindre, så indgår de i enhver skibschefs og besætnings uddannelse, og målet er ikke, at overskride konventioner eller bestemmelser, eller være en undskyldning for uansvarlighed eller dumdristighed, men om at gå lige til grænsen - og måske lidt længere! At vinde en krig kræver en aggresiv og offensiv tilgang til jobbet - og en god portion fandenivoldskhed.
 
Alle 12 beretninger har, som nævnt, dette element i sig, men tegner ikke kun billeder af vundne slag eller glorværdige kampe. Læs den, det er interessant og spændende læsning, og så er det gratis!. Hvis man har et lånekort fra biblioteket, med et password/adgangskode, så kan man gå ind på E-reolen og låne bogen.
 
God læselyst.
 
Poul-Arne Callesen
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com