Nyheder / Nyt fra Søværnet og Marinehjemmeværnet
 
Om Orlogsflaget
 
Flaget og flåden
 
Flaget og flåden har altid været knyttet tæt sammen. En stor del af flådens virksomhed har jo nemlig hørt sammen med, "at vise flaget", eller måske mere retvisende "at vise magten".

Men flådens skibe anvender ikke Dannebrog, de fører Orlogsflaget. Orlogsflaget har en mere dybrød farve (kraprød), end Dannebrog.
 
 
 
 
I Søværnet holdes traditionerne omkring flaget fortsat i hævd.

Flag har altid spillet en vigtig rolle til søs, f.eks. til signalering, til identificering af andre skibe, for at vise hvem der var ombord, for at advare mod farer og meget andet.

Nyt fra Søværnet og Marinehjemmeværnet

HURRA!!! Nyholm (Holmen) er sikret for eftertiden (næsten)!
 
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at udvide fredningen af bygninger og områder på Nyholm, således eventuelle nye tiltag skal indpasses i det gamle maritime og historiske miljø, og ikke omvendt. Hurra for det!
 
Se meget mere om sagen på denne adresse: https://slks.dk/fredningen-af-det-historiske-nyholm-bliver-udvidet? (kopier evt. adressen over i din browser).
 
 
****************************************************************************
Nyt fra ESBERN SNARE og operationen i Guineabugten
 
 
 
 Søens folk takker for indsatsen
 
 
Det har siden konfrontationen med formodede pirater ikke skortet på politisk kritik af regeringens udsendelse af Esbern Snare til Guineabugten, der skete uden aftaler med landene på den afrikanske vestkyst. Men Danske Rederier og danske søfolk i området takker for indsatsen.

“Tak til de danske udsendte i Guineabugten - I gør en verden til forskel”. Sådan lyder overskriften til en video, som Danske Rederier har produceret som en hyldest til den indsats, der siden konfrontationen med formodede pirater, hvor fire blev dræbt, har skabt stor politisk turbulens i Danmark.

Kritikken var ikke mindst drevet af den kendsgerning, at den danske regering ikke på forhånd havde aftaler i stand med de vestafrikanske stater om i givet fald at tage i mod tilfangetagne - formodede - pirater.

Netop den manglende aftale førte til, at en såret pirat måtte fragtes til Danmark, hvor han nu er stillet for retten, mens tiltalen blev droppet mod tre andre, der i stedet blev sendt i land i en gummibåd og forsynet med proviant nok til at nå ind til kysten.

Danske Rederiers adm. dir. Anne H. Steffensen har tidligere bakket op om udsendelsen af Esbern Snare trods de manglende aftaler med kyststaterne.

“’I den bedste af alle verdener var der lavet en udleveringsaftale med landene i Guineabugten. Men nogle gange flasker diplomatiet sig ikke, som man havde håbet eller ønsket. Jeg ved det, jeg har selv været ambassadør. Og så må man handle derefter,” skrev hun på Linkedin.

Nu sætter besætningen på et Torm-skib i videoen herunder ord på den betydning, som Esbern Snares tilstedeværelse i Guineabugten har for søfolkene.

Den danske fregat trækkes hjem i april efter fire måneders indsats, hvor anti-piratpatruljeringen overtages af et fransk krigsskib.
 
Kilde: MaritimeDanmark
 
*************************************************************************
 
 Julehilsen fra DANNEBROG til Sønderborg Marineforening
 
Traditionen tro, så har vi igen i år sendt julehilsner til vore samarbejdspartnere, herunder også Kongeskibet Dannebrog. Orlogskaptajn Sten Bilde Jensen , næstkommanderende på Dannebrog, har returneret denne julehilsen til os, i Sønderborg.
 
*************************************************************************
Julehilsen fra Y311 Søløven til Sønderborg Marineforening
 
Traditionen tro, så har vi igen i år sendt julehilsner til vore samarbejdspartnere, herunder også Sønderborgs adoptionsskib Y311 Søløven. Orlogskaptajn Chris Rønholt, chef på Søløven, har returneret denne julehilsen til os, i Sønderborg. Som det fremgår, så kan vi måske se frem til et besøg i 2022 - spændende!
 
 
 
 
 
 
 ************************************************************************
MARITIM HISTORIE
- og maritim litteratur

 
For flaget og Danmark
af Søren Nørby og Jacob Seerup
 
 Endnu en spændende bog kan hentes på e-reolen
 
 
 
 
 
Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1677, bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
 
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en central rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
 
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets – og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
 
For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet.
 
God læselyst
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
 
Igen et velskrevet værk fra marinehistoriker, Søren Nørby.
 
Den danske admiral Niels Juels motto, nec temere, nec timide (“hverken ubesindig eller frygtsom”), har siden 1700-tallet stået som ledetråd for søofficererne i den danske flåde. Som skibschef har søofficeren ansvaret for skib og besætning, og mangt en skibschef har igennem tiden måtte træffe beslutninger, der kunne betyde liv eller død for dem selv og deres besætning.

Hverken ubesindig eller frygtsom fortæller 11 dramatiske beretninger fra Flådens virke. Fra kampen mod algeriske korsarer i 1700-tallet over krigene i 1848-51 og 1864 til 2. Verdenskrig og vor tids indsatser mod pirater ved Afrikas Horn. Det er beretningen om de søofficerer og orlogsgaster, der ofte fjernt fra Danmark gennem tiderne har gjort deres bedste for at udføre ordrer fra kongen eller Danmarks regering. Med deres egne ord fortæller de, hvordan de oplevede kampene på kanondækket, på broen, i riggen og i maskinrummet.
 
Bogen kan iøvrigt lånes gratis på E-reolen, både som e-bog og som lydbog - spændende og maritimt oplysende historie.
 
God læse-/lyttelyst.
 
Poul-Arne Callesen
 
 
 
 
"Med fornøden dristighed"
- af Søren Nørby
 
"Med fornøden dristighed" er skrevet af cand. mag, og marinehistoriker i Søværnet, Søren Nørby, og indeholder 12 små, men dramatiske beretninger, om skibschefer og besætninger som netop levede op til bogens titel. Fra DANNEBROG,s dødskamp mod svenskerne i 1710, over ROLF KRAKES indsatser i Alssund og Vemmingbund i 1864, og til TRITONS,s redningsaktion ved Island i 2006.
 
Ordene "med fornøden dristighed" tilskrives Peter Tordenskjold, men er nok en myte. Ikke desto mindre, så indgår de i enhver skibschefs og besætnings uddannelse, og målet er ikke, at overskride konventioner eller bestemmelser, eller være en undskyldning for uansvarlighed eller dumdristighed, men om at gå lige til grænsen - og måske lidt længere! At vinde en krig kræver en aggresiv og offensiv tilgang til jobbet - og en god portion fandenivoldskhed.
 
Alle 12 beretninger har, som nævnt, dette element i sig, men tegner ikke kun billeder af vundne slag eller glorværdige kampe. Læs den, det er interessant og spændende læsning, og så er det gratis!. Hvis man har et lånekort fra biblioteket, med et password/adgangskode, så kan man gå ind på E-reolen og låne bogen.
 
God læselyst.
 
Poul-Arne Callesen
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com