Nyheder / Stemningsbilleder og nedslag fra aktiviteter og arrangementer

Stemningsbilleder og nedslag fra aktiviteter og arrangementer

 
 
Sommerudflugt  2024 til Kalvø og Aabenraa Maritime Museum
 
 
Så er årets traditionsrige sommerudflugt vel overstået - og med 19 tilmeldte.
 
Vi startede dagen med fælles morgenskafning i marinestuen, og i det mest fantastiske vejr. Herefter gik turen til Kalvø hvor der tilbage i midten af 1800 tallet lå et meget stort træskibsværft, som byggede nogle af nordeuropas største sejlskibe, herunder den største clipper bygget i Skandinavien: CIMBER.
 
CIMBER var det tredie skib der blev bygget på Jørgen Bruhns værft. Jørgen Bruhns sønner, Adolph og Ingvard Bruhn, var begge kaptajner på skibet.
 
Clipperen CIMBER med "kludene" sat. CIMBER tilbagelagde turen Liverpool - San Fransisco på 104 dage. Det var 12 dage hurtigere end noget andet sejlskib havde præsteret, på daværende tidspunkt - imponerende!
 
Foto: Poul-Arne Callesen. Billedet hænger på Aabenraa Maritime Museum og er gengivet med tilladelse fra Museet.
 
Vi kiggede på resterne af værftet, de tidligere værftsbygninger, som næsten alle står endnu, samt den meget smukke natur og den naturlige havn.Kalvø ligger i bunden af Genner Bugt og er en del af en tunneldal som man mener blev dannet for 12.000 - 15.000 år siden af vandmasserne. 
 
Kalvø er idag udlagt som vildsreservat og ligger ualmindeligt smukt i Genner Bugt.
 
Foto: Miljøministeriet/Naturstyrelsen.
 
Kalvø har, trods sin lidenhed, meget at byde på. Naturen er meget smuk og varieret. Kalvø var ubebygget indtil man anlagde værftet i midten af 1800 tallet.
 
Foto: Birgit Mørck.
 
Frokosten blev indtaget på Kalvø badehotel hvorefter turen gik videre til Aabenraa Maritime Museum. Her oplevede vi, fra første række, byens interessante maritime historie, som en af regionens allerstørste og vigtigste havne, med skibe på farter i Skandinavien, Middelhavet, og eksotiske steder som Asien og Sydamerika.
 
Vi afsluttede en begivenhedsrig dag med kolde forfriskninger i marinestuen - endnu en dejlig dag, i Sønderborg Marineforening, sammen med gode kammerater.
 
Vejret var perfekt, og humøret højt, blandt Sønderborg Marineforenings deltagere i udflugten.
 
Foto: Poul-Arne Callesen
 
 En model af Aabenraa Havn sidst i 1800 tallet viser, at her "har der været fart på".
 
Foto: Birgit Mørck.
 
 Mon foreningens sekretær, Peder Jørgensen, mindes sin tid i Søværnet? Glad ser han ihvertfald ud.
 
Foto: Birgit Mørck
 
Besætningerne på skibene hjembragte alverdens souvenirs fra deres mange, og lange, togter. De mange eksotiske ting skabte status og prestige for familien, og viste samtidigt omgivelserne, at man var velhavende.
 
Foto: Birgit Mørck.
 
*************************************************************************
 
Sendemandsmødet 2024 i Fåborg
 
Så er Sendemandsmødet 2024 vel overstået. Vi deltog med 7 medlemmer og en ledsager - det var simpeltnen en flot repræsentation fra vores lille forening.
 
Mødet, som kan sidestilles med en generalforsamling, foregik i god ro og orden og diskussionerne var gode og særdeles vedkommende ift. organisationens arbejde med at tilpasse sig fremtiden og nye krav.
 
Billederne herunder taler deres eget tydelige sprog omkring foreningens tilkytning til det maritime Danmark.
 
 
 
 
Søværnets Tamburkorps musicerede på torvet i Fåborg og i front for Sendemandsmødets deltagere, rundt i Fåborg.
 
 
Flagene klargøres til march gennem byen.
 
 
3 flotte fyre fra Sønderborg Marineforening, klar til afmarch.
 
 
Mange interesserede nød den fine underholdning, på det smukke torv, i Fåborgs centrum.
 
Foto: Poul-Arne Callesen
 
*************************************************************************
 
 
Stemningsbilleder fra påskefrokosten 2024
 
Med 18 tilmeldte til frokosten var succesen godt på vej allerede før vi startede. Vi nød igen godt selskab, dejlig mad, og en øl og en dram - "whats not to like"?
 
Undervejs fortalte formanden om sommerens udflugt og mulighederne. Der var lydhørhed for sagen, så der arbejdes videre med projektet.
 
En stor tak til dem som altid står klar og gør disse arrangementer mulige - tak.
 
 
 
 
 
 
 
Billeder: Birgit Mørch
 
 
 *************************************************************************
Så er generalforsamlingen 2024 vel overstået
 
Den sidste lørdag i februar måned blev generalforsamlingen, som traditionerne byder, gennemført - med 23 tilmeldte.
 
Vi startede med behandlingen af Landsforeningens debatoplæg hvor vi tog pulsen på vores forening, både lokalt og nationalt, og forsøgte at kigge lidt fremad i tid: "Hvordan skal fremtidens Marineforening se ud anno 2038?". Der udspandt sig en god debat og mange bød ind med idéer og tanker.
 
Kl. 10.00 startede vi den mere traditionelle del af generalforsamlingen som blev gennemført jf. vedtægterne. Regnskaber og budgetter blev godkendt med applaus og det samme gjorde sig gældende for de medlemmer som opstillede eller genopstillede til bestyrelsen, som revisorer og som flaggaster.
 
En særlig tak til Jørgen Christensen og Bjarne Møller som byttede jobs, idet  Jørgen indtrådte som ordinært medlem i bestyrelsen og Slopkistebestyrer, og Bjarne overtog suppleantposten fra Jørgen.
 
En velgennemført generalforsamling som blev styret af Jan Marcussen, med en fast, men retfærdig hånd.
 
Tak til alle for positiv deltagelse og medvirken til gennemførelsen af en generalforsamling i god ro og orden.
 
 
 
 
 
 
Fotos: Poul-Arne Callesen
 
*************************************************************************
 
 
Kranselægning og juleafslutning i
Sønderborg Marineforening
 
30 personer var tilmeldt årets kombinerede kranselægning ved Bredal mindesten og årets juleafslutning. Vi nød varm glögg og æbleskiver inde i varmen efter den kølige kranselægning. Formanden holdt en lille tale ifm. kranselægningen og vel inde i varmen, blev der oplæst julehilsener fra kommunen, DANNEBROG og SØLØVEN. Humøret var også i år højt og stemningen god.
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************
Så er foredraget med Landsformanden vel overstået
 
Formanden fortæller, at Landsformandens besøg faldt i to dele, først et frokostmøde med bestyrelsen, som varede til hen på eftermiddagen, hvor vi talte om de ting som vi synes er vigtige for både Sønderborg Marineforening og Danmarks Marineforening, herunder bl.a. behovet for, at vi finder sammen som én forening og løser de åbenlyse udfordringer der er, i fællesskab. Vi skal ikke alle "opfinde den dybe tallerken" - vi skal lære af hinanden og de gode erfaringer som høstes rundt omkring i lokalforeningerne og her skal vi have fokus på distrikterne som nogle af de vigtigste organisatoriske enheder, som skal medvirke til, at skabe sammenhængskraften i vores forening. Disse bør udbygges og forstærkes til, at løse denne opgave og derfor havde vi også inviteret den nye distriktsformand, Henning Madsen, med til mødet - han var heldigvis overvejende enig i denne betragtning.
 
Om aftenen faldt Landsformandens foredrag i to halvlege, adskilt af kaffe og hjemmelavet æblekage. Først fortalte han om sine 42 spændende år i Søværnet, som bød på en meget afvekslende tjeneste, både sejlende og landbaseret, senest som chef for Flådestation Korsør. Efter kaffepausen fortalte han om Marineforeningens status lige nu og her, tæt fulgt op af hans/foreningens ønsker til fremtiden - der er allerede lavet meget, men der endu mere at gå igang med!!
 
Tilhørerne udtrykte eferfølgende stor tilfredshed med aftenens program og tilfredsheden udmøntede sig i et par flasker rødvin til Landsformanden.
 
Der lyttes intenst til Landsformand, Steen Engstrøms, indlæg.
 
 
 
22 medlemmer havde afsat tid til en aften i selskab med Landsformanden, distriktsformanden og gode kammerater.
 
 
 
Også vore kvindelige medlemmer nød aftenens indslag.
 
 
 
Selv distriktsformanden, Henning Madsen fra Fredericia MF, så ud til at høste et par guldkorn i ny og næ.
 
 
Foto: Poul-Arne Callesen
 
*************************************************************************
 
Kongeskibet Dannebrogs besætning igen på besøg i marinestuen.....
 
.... efter 3 år med hhv. corona og andre praktiske forhold som gjorde det umuligt at mødes, kunne vi tirsdag d. 18. juli hejse Dannebrog under gaflen og igen hilse 31 glade besætningsmedlemmer velkommen i marinestuen.
 
Kongeskibet Dannebrog på sin faste plads ved Slotsbroen, ud for Sønderborg Slot - et smukt syn der kan smelte et hvert maritimt hjerte!
 
Repræsentanter fra kommunen og havnen medvirkede til at kaste glans over arrangementet og det var bestemt et glædeligt gensyn for alle deltagere.
 
Formanden holdt en lille velkomsttale for de fremmødte, hvor han ud over velkomsten talte lidt om Danmarks Marineforening, ringridertraditionerne og alle Sønderborgs andre fornøjelser og glæder. En kort præsentation af foreningens fremmødte medlemmer blev det også til.
 
Vi nød, som traditionen byder, den sønderjyske sommer nationalret, ringriderpølser og dertil blev der serveret kølige forfriskninger. Formanden havde bestilt godt vejr, som det fremgår af billederne. Vore egne medlemmer ydede deres absolut bedste for, at vore gæster kunne føle sig velkomne og nyde deres ophold i marinestuen og i Sønderborg. Besætningens meget lækre medbragte kage, blev afslutningsvist nydt sammen med en kop kaffe. Formanden var mere end fornøjet med udfaldet af det hele.
 
Menuen og arrangementet blev iøvrigt så vel modtaget, at besætningen lovede, at komme igen næste år. Det vil vi glæde os til.
 
Den 31. juli og 1. august mødes vi igen med besætningen, men i helt andre omgivelser, idet Sønderborg Marineforening, sammen med Danfoss, har arrangeret udflugter til hhv. Danfoss og Universe Science Park. Her får hele besætningen muligheden for at deltage, idet arrangementet er delt over to dage således de der har vagt den ene dag, så kan deltage den anden dag. Vores banjemester, Jørn Kiølseth, er koordinator på dette arrangement. Tak til Danfoss for deres store imødekommenhed omkring dette arrangement.
 
 
 
 
 
 
 
Unge og gamle søulke i en kammeratlig snak, over skafningen.
 
 
Billeder fra besætningens udflugt
 
Besætningen fotograferet ved "Den blå kube" i Universe Science park. I forgrunden står dæks- og velfærdsofficer premierløjtnant Maria K. Ellyton.
 
Besætningen foran HQ hos Danfoss i Nordborg
 
Billeder: Poul-Arne Callesen og Jørn Kiølseth
 
*************************************************************************
 
Besøg på Koldinghus....

.... og udstillingen om kongeskibet Dannebrog, med visit hos kammeraterne i hhv. Kolding Marineforening og Aabenraa Marineforening.

Sammen med medlemmer fra Aabenraa tog vi lørdag morgen - d. 20. maj 2023 - bussen til Kolding for at udfordre og udvide vore kulturelle maritime gener.
 

En mock-up af stævnen, på Dannebrog, hang på væggen i størrelsesforhold én til én - imponerende.


Kongeskibets imposante galionsfigur som viser den danske kongekrone.
Den kongelige krone, det kongelige våben og statsvåbnet er Kongehusets og statens symboler. Symbolerne må kun bruges af Kongehuset, statslige institutioner og af de virksomheder, som har hofprædikat. Christian 5.s kongekrone er den danske kongekrone. Den har fem synlige bøjler, der samles under et rigsæble med et kløverbladskors.


Det første Dannebrog, en hjuldamper var fra 1879-1932 kongeskib under Kong Christian IX, Frederik VIII samt Christian X. Skibet tjente som kongeskib i 53 år.Det nye kongeskib Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie på sommertogt i Danmark, eller når de er på oversøiske officielle besøg.
 
 

En mock-up af styrehuset på Dannebrog, i fuld størrelse, med en skansevagt i den karakteristiske hvide (sommer)uniform.
 

Kong Frederik d. IX,s originale admiralsuniform med dekorationer. Frederiks drøm om at blive indskrevet på Søværnets Kadetskole gik i opfyldelse i sommeren 1917. Han var 18 år gammel, nyudklækket student - og klar til at forfølge sin store fremtidsdrøm.

Kadetskolen var noget af et skifte for Frederik - og alt det, han havde håbet, det ville være. På kadetskolen var alting anderledes. Her var Frederik én af drengene. Én blandt mange.

Fra første dag var det vigtigt for Frederik, at der ikke skulle tages særlige hensyn til ham. Der skulle ikke være noget med kongelige titler og dybe buk, når han trådte ind i et lokale. I stedet blev han kaldt HK eller Ricco, og undervisningen fulgte han på samme vilkår som sine med-kadetter. De samme lektier, de samme forpligtelser, de samme praktiske opgaver - helt som han ønskede det.


Kong Frederik, Dronning Ingrids og de 3 prinsessers grønlandske folkedragter.


Koldinghus er nænsomt og smukt restaureret og er altid et besøg værd. Her er der spændende udstillinger året rundt.


Flora Danica stellet var særskilt udstillet ifm. Dannebrogs udstillingen og viser her opdækningen til Christian d. 7. fødselsdagstaffel - og jo, Christian d. 7 var ham med Dronning Caroline Mathilde og Struense.


Vore kvindelige medlemmer havde gjort lidt ekstra ud af påklædningen og var særligt smukt klædt på, til turen.


Snejegasterne fandt hurtigt et vandhul hvor de kunne lade de kulturelle indtryk synke ind og nyde solen og de historiske omgivelser.
 
Efter Koldinghus gik turen til Kolding Marineforening hvor vi var i gode hænder. Her indtog vi en dejlig frokost med excellent service. Tak til kammeraterne i Kolding.


I Koldings marinestue hænger der et smukt kongeflag på skottet. Lidt misundelig har man vel lov at være.Et lille gruppebillede fra marinestuen i Aabenraa hvor vi havde et lille pit stop, inden vi kørte videre mod Sønderborg. Tak til Aabenraa for et godt arrangement, og tak for godt selskab. Det må vi gøre om igen en anden gang, var vi enige om.

Billeder: Jørn og Bodil Kiølseth, Peder og Ingelise Jørgensen og Henning Petersen.

*************************************************************************
 
"Lang lørdag" med besøg af gamle torpedobådsgaster
 
 
Lørdag d. 4. marts havde havde vi besøg af 6 gamle torpedobådsgaster, som havde sejlet sammen på torpedobåden P 511 SØRIDDEREN, en båd af SØLØVEN klassen. I spidsen for styrken stod Leif Larsen, tidligere formand i Københavns Marineforening, og nuværende banjemester.
 
 
 
Det blev til en hyggelig dag, med gode kammerater fra andre foreninger idet gæsterne også kom fra så eksotiske steder som Ålborg, Brøndby og Svendborg m.fl..Traditionen tro, så stod den på solæg og en enkelt dram, senere ringriderpølser med tilbehør - gæsterne udtrykte stor tilfredshed med gastronomien og arrangementet, både under og efter. Leif har således efterfølgende skrevet tilbage med bl.a. disse ord:
 
"Halløj Formand i Sønderborg Marineforening, Poul Arne.
 
Hermed på vegne af ”SØRIDDEREN”’s elitebesætning nogle få ord med en STOR tak, fordi vi blev så vel modtaget i jeres hyggelige marinehus i lørdags. 3-4 intense timer med masser af god og fornuftig tilbageblikssnak forløb på usandsynlig hyggelig vis, godt støttet af den nydelse, som indtagelsen af solæg og ringridderridderpølser, suppleret med autoriseret indtagelsesvæske bragte os i. Tak for de flotte hæfter, som med stor interesse vil blive studeret af os søriddere".
 
Sammen med de pæne ord fulgte en indbydelse til genbesøg i Københavns Marineforening. Tak til alle vore egne medlemmer som mødte op og gjorde denne dag ekstra fornøjelig. Herunder følger nogle stemningsbilleder fra dagen:
 
 
 
 
 
 
Banjemester Erik Petersen (th) måtte denne dag forstærkes med en fuldbefaren assistent, Peder Jørgensen, idet der var rigtigt meget at se til, med flere serveringer og løbende udskiftning af forfriskninger. Tak til dem begge for indsatsen. 
 
*************************************************************************
Etablering af videoovervågning omkring marinestuen
 
 
 
 
Marineforeningen har i en periode været plaget af chikane og hærværk omkring marinestuen og på vore udenomsarealer. Vi havde håbet, at dette ville gå over, men det er desværrre ikke tilfældet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at etablere videoovervågning af vore arealer og ved blot skyggen af et holdbart bevis, så vil gerningsmanden/-mændene  blive politianmeldt.
 
Denne foranstaltning får ingen indflydelse på vores dagligdag i foreningen og evt. optagelser/billeder vil kun blive brugt til dette ene formål. Der opsættes advarselsskilte ifm. dette tiltag.
 
Poul-Arne Callesen
Formand
 
****************************************************************************************
 
 
 
 
Jubilarer 2024
 
 
I år har vi 2 jubilarer. Palle Kjær modtog hæder for 25 års medlemskab af Sønderborg Marineforening og Vagn Andersen fordi det var 65 år siden han trådte ind af porten til Søværnets Ekcerserskole i Auderød.
 
Hjerteligt tillykke til begge 2 - og tak for indsatsen.
 
 
 
Formanden overrækker Marineforeningens 25 års jubilartegn til Palle Kjær
 
 
 
 
Vagn Andersen modtager Søværnets 65 års jubilartegn.
 
Fotos: Peder Jørgensen
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com