Nyheder / Nyheder

Nyheder

 
Distriktsmøde i lørdags
 
Tekst: Formand Poul Arne Hvid Callesen.
 
Inden længe vil der komme et fyldigt referat fra distriktsmødet, der vil blive sat i brevordneren (håndbogen) under referater, til almen orientering og oplysning.
 
Netop ordet "referater (og åbenhed)" er også omdrejningspunktet for mine kommentarer fra mødet. Landsformanden, Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, redegjorde i sit indlæg, på mødet, for hans fremtidige planer som ny formand.
 
Han argumenterede bl.a. for en ny åbenhed ift. organisationens fremtidige virke på alle niveauer. Man skal kunne se hvad der rør sig i organisationen og landsledelsen, bl.a. gennem tilgængelighed til referater, men også at landsledelsen rent faktisk er synlig ude i distrikterne/afdelingerne, og er i stadig dialog.
 
Han sagde endvidere, at der var afdelinger der var mere eller mindre autonome, og som "havde lang vej til landsledelsen" eller omvendt! Landsledelsen ønsker et tæt samarbejde og er der for, at blive brugt af afdelingerne og for, at knytte organisationen sammen, samt sikre gode forbindelser til kongehuset, Søværnet, søfarten, resten af "Det Blå Danmark" og soldaterforeningerne.
 
Vi har brug for hinanden og landskontoret vil servicere alle afdelinger indenfor de rammer og den økonomi der findes - det er derfor de er her.
 
Sønderborg Marineforening hilser den fremstrakte hånd velkommen, og vil gennem deltagelse i alle nødvendige foraer bidrage til et godt samarbejde, og her gøre resten af organisationen opmærksomme på de ting som er vigtige og afgørende for os og vores forening.
 
Larsen og undertegnede havde et rigtigt godt møde i Vejle.
---------------------------------------------------------------------------------
Solnedgang ved Bornholm set fra Søløven.
 
Nyt fra Bornholm
- hvor HDMS Søløven opererer for tiden
 
I ly af Bornholm gennemføres uddannelse af dykkere med det nyeste udstyr.
 
Tekst L. Larsen
Foto Søløven
 
Efter mange dage til kaj, er dykkerskibet igen i sit rette element havet, og igang med uddannelse.
- ja, vi har ligesom resten af Danmark været lukket ned, og en del af arbejdet gennemført hjemmefra. Vi har også haft folk i Kongsøre som bidrag til det operative minørberedskab, beretter chefen Chris Rønholdt fra Bornholm.
 
- Undervejs fik vi opkald fra Marine Assistance Vagten (MAS) som sendte os 15 sømil nord for Christians Ø, for at observere et muligt olieslip fra et handelsskib, men vi fandt dog ikke noget olieudslip, fortæller chefen ombord fra Bornholm.
 
Selv om dykkerudddannelsen naturligvis har første prioritet, så er der også tid til socialt samvær. Således blev Sankt Hans aften fejret på land med deres eget bål - dog et mindre bål.
 
Afslutningsvis opfordrer chefen til at følge dem på facebook.
- jeg kan endvidere opfordre til at følge HDMS SØLØVEN på facebook. Her har vi vores egen gruppe, hvor der til tider bliver lagt forskelligt op. Bl.a. er der flere billeder og videoer afslutter Rønholdt fra klippeøen langt mod øst.
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
De kommer ikke til søs i år
 
Tekst L. Larsen, onsdag 17.06.2020
Foto - arkiv foto
 
Jeg har i dag været i kontakt med Hendes Majestæts Skib Dannebrog, som melder at de ikke sejler i år.
 
Besætningen er hjemsendt efter at de har modtaget Søværnets basisuddannelse. Basisuddannelsen har dog ikke været forgæves.
 
En hel del af den værnepligtige besætning, her nemlig søgt ind som konstabler i Søværnet.
 
Jeg skulle hilse mange gange fra oversergent K. Wittusen, som også er medlem af Marineforeningen på Fanø. 
 
Flere husker nok oversergenten - det var Wittusen der havde bakskuld med sidst stambesætningen gæstede Marinestuen.
 
... jeg vender tilbage vedrørende hvad situationen betyder for stambesætningen.
___________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk