Medlemmer / At være medlem

At være medlem

 
 
Praktiske oplysninger -  til foreningens medlemmer

 

1. Medlemsemblemet

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved sammenkomster i Marineforeningen.
 
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet (den lille nål) i stedet kan benyttes.
 
Såvel medlemsemblem samt kendingstegn bæres på jakkens venstre revers.
 
 
2. Marinestuen
 
Der er åbent i Marinestuen, Verdens Ende 16, hver lørdag fra kl. 10.00 til 13.00  i sommerhalvåret, og fra kl. 10.00 til 12.00 i vinterhalvåret, hvor medlemmerne mødes til et par hyggelige timer.
 
Endvidere er der åbent den 1. torsdag i måneden i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 for medlemmer, gerne med ledsager. 
 

3. Påklædning

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab.
 
3.1. Ved Admiralsforsamling, foreningens fødselsdag, kranselæggelser, begravelser og den årlige julefrokost:
 
- Jakke, hvid skjorte og foreningsslips.
- Jakke med påmonteret blazer-emblem.
- Medlemsemblem anlagt på jakkens revers i venstre side.
- Grå benklæder.
- Sorte sko og sorte strømper.
- Dekorationer anlagt på en vandret række over brystlommen i venstre 
  side således at de ikke hænger ned over blazer-emblemet.
 
3.2.  Ved nytårsparole, receptioner, særlige frokoster, middage, besøg udefra samt besøg ved andre marineforeninger, flådens skibe m.m.:
 
Jakke, hvid skjorte og foreningsslips.
-  Jakken påmonteret blazer-emblem. 
-  Medlemsemblem anlagt på jakkens revers i venstre side.
-  Grå benklæder.
-  Sorte sko og sorte strømper,
-  Dekorationer anlægges ikke, men båndspænde kan anlægges over
   lommen på jakkens venstre side.
 
3.3.  Ved lørdagsmøder, bankoaften og filmaftener anlægges eksempelvis marinesweater med broderet foreningsemblem eller lignende.
 
3.4. Særligt for flagbærer og flaggast
 
- Flagbærer og flaggast anlægger kasket med hvidt overtræk og
  foreningens emblem ved kranse og buketlæggelser samt begravelser.
 
Blazer-emblem, foreningsslips og marinesweater kan købes via foreningens slopkistebestyrer.
 

4. Dekorationer

Medlemsemblemet anlægges på jakkens venstre revers.
 
Foreningsmedaljer anlægges på jakkens venstre bryst over jakkens lomme, på en vandret linie, således at overkanten af medaljernes bånd flugter.
 
Medaljerne monteres så højt at medaljerne ikke berører blazer-emblemet.
 
Medaljerne monteres i følgende rækkefølge fra jakkens knaprække:
 
1. Foreningsemblem i bånd.
2. Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn.
3. Fællesrepræsentationens hæderstegn.
4. Foreningshæderstegn (Æresmedlem) m.v. Jubilæumstegn, 50 års tegn m.v.).
5. Skyttemedaljer m.v.
6. Udenlandske tegn.
 
Ved særlige lejligheder bæres officielle medaljer og ordner på en række over foreningsmedaljerne.
 

5. Kontingentbetaling

Det årlige kontingent er på kr. 475,-. Kassereren indsender til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
 

6. Medlemsbladet

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad "Under Dannebrog". Det fremsendes via postvæsenet, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
 

7. Adresseændring

Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer postvæsenet.
 

8. Andet

Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.
 

9. Kontaktadresse

Foreningens kontaktadresse er foreningens formand:
 
Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade 2B, 01
6400  Sønderborg
Tlf.: 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
 
 
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | info@soenderborgmarineforening.dk