Medlemmer / At være medlem
Medaljer og dekorationer
 
Ved festlige lejligheder må man bære foreningsmedaljer på jakkens venstre bryst over jakkens lomme, på en vandret linie, således at overkanten af medaljernes bånd flugter.

Medaljerne monteres så højt at medaljerne ikke berører blazer-emblemet.

Medaljerne monteres i følgende rækkefølge fra jakkens knaprække:

1. Foreningsemblem i bånd.
2. Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn.
3. Fællesrepræsentationens hæderstegn.
4. Foreningshæderstegn (Æresmedlem) m.v. Jubilæumstegn, 50 års tegn m.v.).
5. Skyttemedaljer m.v.
6. Udenlandske tegn.
 
 
Dekorationer (medaljer):
 
- ved særlige lejligheder bæres officielle medaljer og ordner (som man er bæringsberettiget til) på en række over, eller til venstre for, foreningsmedaljerne.
  
Ordensbjælker:
 
 
 
 

At være medlem

Praktiske oplysninger -  til foreningens medlemmer

 

Marinestuen

Der er åbent i Marinestuen, Verdens Ende 16, hver lørdag fra kl. 10.00 til 13.00  i sommerhalvåret, og fra kl. 10.00 til 12.00 i vinterhalvåret, hvor medlemmerne mødes til et par hyggelige timer.
 
Endvidere er der åbent den 1. torsdag i måneden i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 for medlemmer, gerne med ledsager. 
 
 
Kontingentbetaling
 
Det årlige kontingent er på kr. 475,- . Kassereren videresender en del af disse midler til landsforeningen til dækning af fælles udgifter - herunder  medlemsbladet "Under Dannebrog", medlemsemblemet samt til landsorganisationens administration. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
 

Medlemsbladet

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad "Under Dannebrog". Det fremsendes via postvæsenet, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
 
 
Adresseændring
 
Skal altid straks meddeles sekretæren/afdelingen, som derefter informerer landskontoret.
 
 
Medlemsemblemet

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet skal tilbageleveres ved udtræden af foreningen.

Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet (den lille messingnål) i stedet kan benyttes.

Såvel medlemsemblem samt kendingstegn bæres på jakkens venstre revers.

 
Påklædning

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab.

Ved særlige lejligheder er påklædningen derfor:

- Jakke, hvid skjorte og foreningsslips.
- Jakke med blazer-emblem.
- Medlemsemblem anlagt på jakkens revers i venstre side.
- Grå benklæder.
- Sorte sko og sorte strømper.
 
- eller lignende nobel påklædning.
 
Påklædning 1:
 
- er ovennævnte påklædning med dekorationer (medaljer) anlagt på venstre bryst, over lommen. Se mere om anlæggelse af dekorationer i spalten til venstre.
 
Foreningens flagbærer og flaggast bærer desuden kasket med hvidt overtræk og foreningens emblem ved kranselægninger og begravelser. 
 
Påklædning 2:
 
- er ovennævnte påklædning med ordensbjælke anlagt på venstre  bryst, over lommen.


Påklædning 3:
 
- er sweatshirt, pullover eller lignende, med foreningslogo - eller civilt med medlemsemblem anlagt.
 

Andet

Hvis det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/-begravelse.

 

Kontaktadresse

Foreningens kontaktadresse er foreningens formand:
 
Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade 2B, 01
6400  Sønderborg
Tlf.: 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
 
 
 
 
 
ÅRETS MARINER 2022

På årets generalforsamling kunne bestyrelsen meddele, at medlem Poul Erik Sørensen var udnævnt til ÅRETS MARINER 2022. Poul Erik får æren for sine aldrigt svigtende muntre bidrag til kammeratskabet og fordi han altid stiller op når der er behov, enten det er med trompeten eller med sine håndværksmæssige færdigheder, senest med lægning af det nye tag på udeområdet. Tusind tak for indsatsen!
 
 
Poul Erik har dermed, som den første, fået sit navneskilt på den nye klokke. Sønderborg Marineforening ønsker Poul Erik hjertelig tillykke med udnævnelsen.
 
*************************************************************************
Medlemsfordele
 
Alle medlemmer af Sønderborg Marineforening kan, for et beskedent beløb, leje marinestuen til private formål. Det er kun medlemmer der kan leje og lejeren skal selv være tilstede ifm. arrangementet.
 
Ved henvendelse til den ansvarlige banjemester, Jørn Kiølseth, kan man få mere at vide om lejereglerne, og det er også her en eventuel lejeaftale udfyldes og afleveres.
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com