Medlemmer / At være medlem
Medaljer og dekorationer
 
Ved festlige lejligheder må man bære foreningsmedaljer på jakkens venstre bryst over jakkens lomme, på en vandret linie, således at overkanten af medaljernes bånd flugter.

Medaljerne monteres så højt at medaljerne ikke berører blazer-emblemet.

Medaljerne monteres i følgende rækkefølge fra jakkens knaprække:

1. Foreningsemblem i bånd.
2. Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn.
3. Fællesrepræsentationens hæderstegn.
4. Foreningshæderstegn (Æresmedlem) m.v. Jubilæumstegn, 50 års tegn m.v.).
5. Skyttemedaljer m.v.
6. Udenlandske tegn.
 
 


Ved særlige lejligheder bæres officielle medaljer og ordner på en række over foreningsmedaljerne.
 
 

At være medlem

Praktiske oplysninger -  til foreningens medlemmer

Marinestuen

Der er åbent i Marinestuen, Verdens Ende 16, hver lørdag fra kl. 10.00 til 13.00  i sommerhalvåret, og fra kl. 10.00 til 12.00 i vinterhalvåret, hvor medlemmerne mødes til et par hyggelige timer.
 
Endvidere er der åbent den 1. torsdag i måneden i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 for medlemmer, gerne med ledsager. 
 
Kontingentbetaling
 
Det årlige kontingent er på kr. 475,- . Kassereren indsender en del af disse midler til landsforeningen til dækning af fælles udgifter - herunder medlems- bladet "Under Dannebrog" og medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
 

Medlemsbladet

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad "Under Dannebrog". Det fremsendes via postvæsenet, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
 
Adresseændring
 
Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret.
 
Medlemsemblemet

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved sammenkomster i Marineforeningen.

Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet (den lille nål) i stedet kan benyttes.

Såvel medlemsemblem samt kendingstegn bæres på jakkens venstre revers.

Påklædning

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab.

Ved særlige lejligheder er påklædningen derfor:

- Jakke, hvid skjorte og foreningsslips.
- Jakke med blazer-emblem.
- Medlemsemblem anlagt på jakkens revers i venstre side.
- Grå benklæder.
- Sorte sko og sorte strømper.
   eller lignende nobel påklædning.

Foreningens flagbærer og flaggast bærer kasket med hvidt overtræk og
foreningens emblem ved kranse og buketlæggelser samt begravelser.

Andet

Hvis det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/-begravelse.

Kontaktadresse

Foreningens kontaktadresse er foreningens formand:
 
Poul Arne Hvid Callesen
Æblegade 2B, 01
6400  Sønderborg
Tlf.: 23 25 47 35
Mail: pahc96@gmail.com
 
 
 
 
Medlemsfordele
 
Alle medlemmer af Sønderborg Marineforening kan, for et beskedent beløb, leje marinestuen til private formål. Det er kun medlemmer der kan leje og lejeren skal selv være tilstede ifm. arrangementet.
 
Ved henvendelse til den ansvarlige banjemester, Jørn Kiølseth, kan man få mere at vide om lejereglerne, og det er også her en eventuel lejeaftale udfyldes og afleveres.
 
Sønderborg Marineforening | Verdens Ende 16, 6400 Sønderborg - Danmark | Sonderborgmarineforening@gmail.com